orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Opinie RIO strona główna 

Opinie RIO

Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie
uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta Orzesze
 
Uchwała nr 208.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:58:57.
Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 
Uchwała nr 207.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:55:26.
Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały
budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem
 
Uchwała nr 206.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:47:55 | Data modyfikacji: 2017-12-11 09:50:29.
Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty
przez Miasto Orzesze długoterminowego kredytu
bankowego w wysokości 3.487.400 zł na
finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 
Uchwała RIO nr 4200-IV-156-2017.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2017-10-09 11:36:23 | Data modyfikacji: 2017-12-11 09:50:29.
Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez
Burmistrza Miasta Orzesze informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
 
Opinia RIO.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2017-08-31 10:18:03 | Data modyfikacji: 2017-08-31 10:19:03.
Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego
 
Treść dokumentu.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2017-04-19 09:20:45 | Data modyfikacji: 2017-04-19 09:22:42.
Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej
kwoty długu Miasta Orzesze, wynikającej z
planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2017-01-12 16:55:21 | Data modyfikacji: 2017-04-19 09:22:42.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
przyjętego w uchwale budżetowej na 2017 rok
Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2017-01-12 16:21:32 | Data modyfikacji: 2017-04-19 09:22:42.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na
2017 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2016-12-13 08:24:03 | Data modyfikacji: 2017-04-19 09:22:42.
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Orzesze projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2030

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2016-12-13 08:18:05 | Data modyfikacji: 2017-04-19 09:22:42.
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Orzesze projekcie uchwały budżetowej na
2017 rok wraz z uzasadnieniem

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2016-12-13 08:13:56 | Data modyfikacji: 2017-04-19 09:22:42.
Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto
Orzesze kredytu na finansowanie planowanego
deficytu w wysokości 1.370.000 zł.

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2016-10-20 12:36:30 | Data modyfikacji: 2017-04-19 09:22:42.
Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza
Miasta Orzesze informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2016 roku

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2016-09-13 15:36:00 | Data modyfikacji: 2017-04-19 09:22:42.
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2016-04-18 09:53:16 | Data modyfikacji: 2016-04-18 10:03:29.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w
kwocie 4.235.300 zł, przedstawionego w uchwale
budżetowej na 2016 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:11:12 | Data modyfikacji: 2016-04-18 10:03:29.
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty
długu Miasta Orzesze, wynikającej z planowanych
i zaciągniętych zobowiązań

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:00:25 | Data modyfikacji: 2016-04-18 10:03:29.
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Orzesze projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2015-12-10 15:25:14 | Data modyfikacji: 2016-04-18 10:03:29.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na
2016 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2015-12-10 15:15:22 | Data modyfikacji: 2016-04-18 10:03:29.
Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza
Miasta Orzesze projekcie uchwały budżetowej na
2016 rok wraz z uzasadnieniem

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2015-12-10 15:11:17 | Data modyfikacji: 2016-04-18 10:03:29.
Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza
Miasta Orzesze informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2015 roku
 
Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Orzesze informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2015-04-16 15:30:30 | Data modyfikacji: 2015-08-26 15:26:09.
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty
długu Miasta Orzesze, wynikającej z planowanych
i zaciągniętych zobowiązań
 
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Orzesze, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2015-02-20 09:16:26 | Data modyfikacji: 2015-02-20 09:17:25.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w
kwocie 3.006.181 zł, przedstawionego w uchwale
budżetowej na 2015 rok Miasta Orzesze
 
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.006.181 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Miasta Orzesze.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2015-02-20 09:15:19 | Data modyfikacji: 2015-02-20 09:17:25.
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Orzesze projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2030
 
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2030.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-12-12 09:13:00 | Data modyfikacji: 2014-12-12 09:15:25.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na
2015 rok Miasta Orzesze
 
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Miasta Orzesze.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-12-12 09:12:09 | Data modyfikacji: 2014-12-12 09:15:15.
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Orzesze projekcie uchwały budżetowej na
2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi
 
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-12-11 16:52:02 | Data modyfikacji: 2014-12-12 09:15:04.
Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto
Orzesze długoterminowego kredytu bankowego w
wysokości 2.446.000 zł na finansowanie
planowanego deficytu
 
Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto Orzesze długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 446 000 zł na finansowanie planowanego deficytu.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-08-29 11:48:06 | Data modyfikacji: 2014-08-29 11:49:11.
Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza
Miasta Orzesze informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2014 roku
 
Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Orzesze informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:10:27 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:11:33.
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego
 
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-04-16 12:14:34 | Data modyfikacji: 2014-04-16 12:34:01.
Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto
Orzesze pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach w wysokości 280.440 zł
 
Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto Orzesze pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 280.440 zł.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-02-19 13:07:52 | Data modyfikacji: 2014-04-16 12:34:01.
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty
długu Miasta Orzesze wynikającej z planowania i
zaciągniętych zobowiązań
 
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Orzesze wynikającej z planowania i zaciągniętych zobowiązań.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-02-19 13:06:50 | Data modyfikacji: 2014-04-16 12:34:01.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w
kwocie 3.087.590 zł przedstawionego w uchwale
budżetowej na 2014 rok Miasta Orzesze
 
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.087.590 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok Miasta Orzesze.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-02-19 13:01:18 | Data modyfikacji: 2014-04-16 12:34:01.
Data wprowadzenia: 2014-02-19 13:01:18
Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa
Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl