Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Orzesze  www.orzesze.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-08-07 13:08:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Decyzje

Joanna Różańska
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-07 13:06
Obwieszczenie Burmistrza Miast
WGPiOK.6733.3.2020 Orzesze, dn. 07.08.2020
r.WGPiOK.KW-08592/20 Strony wg odrębnego
rozdzielnika POSTANOWIENIE Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt
2 u  więcej >
2020-08-07 13:06:31

Dodanie informacji do działu:
Decyzje

Joanna Różańska
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-07 13:06
Obwieszczenie Burmistrza Miast
WGPiOK.6733.3.2020 Orzesze, dn. 07.08.2020
r.WGPiOK.KW-08592/20 Strony wg odrębnego
rozdzielnika POSTANOWIENIE Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt
2 u  więcej >
2020-08-07 11:07:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2020

Michał Nowak
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-07 11:07
Dodano Sprawozdanie_o_realizacji_RIO.pdf  więcej >
2020-08-07 11:07:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2020

Michał Nowak
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-07 11:07
Dodano wystapienie_pokontrolne_RIO.pdf  więcej >
2020-08-07 11:06:43

Dodanie informacji do działu:
Rok 2020

Michał Nowak
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-07 11:06
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie
gospodarki finansowej Miasta Orzesze  za okres od 
1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2020  więcej >
2020-08-07 11:03:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2020

Michał Nowak
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-07 11:03
Dodano Sprawozdanie_o_realizacji_SUW.pdf  więcej >
2020-08-07 11:02:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2020

Michał Nowak
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-07 11:02
Dodano wystapienie_pokontrolne_SUW.pdf  więcej >
2020-08-07 11:01:13

Dodanie informacji do działu:
Rok 2020

Michał Nowak
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-07 11:01
W dniach 24 - 31 stycznia przeprowadzono kontrolę w
zakresie: Prawidłowość postępowań meldunkowych
prowadzonych w oparciu o ustawę z dnia 24 w  więcej >
2020-08-07 10:54:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Informacje o środowisku i jego ochronie

Michał Nowak
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-07 10:54
Dodano 2020.08.07- Wody Polskie.pdf  więcej >
2020-08-07 10:53:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Informacje o środowisku i jego ochronie

Michał Nowak
autor: Adrianna Kręt
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-07 10:53
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z 27 lipca 2020 r., znak:
GL.ZUZ.2.4210.140m.2020.MW/TL/RKW-2020-5499 w sprawie
wszczęci  więcej >
2020-08-07 10:53:37

Dodanie informacji do działu:
Informacje o środowisku i jego ochronie

Michał Nowak
autor: Adrianna Kręt
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-07 10:53
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z 27 lipca 2020 r., znak:
GL.ZUZ.2.4210.140m.2020.MW/TL/RKW-2020-5499 w sprawie
wszczęci  więcej >
2020-08-06 20:02:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Podstawowe dane jednostki

Mariusz Porwolik
autor: Sekretarz
Informację dodano do Biuletynu 2013-12-27 10:25
Miasto Orzesze NAZWA
GMINY Orzesze RODZAJ gmina
miejska  LOKALIZACJA woj. śląskie , pow.
mikołowski KOD 43-180   więcej >
2020-08-06 15:06:52

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Alina Mika
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-06 15:06
Dodano IVzmSIWRZP271_15_2020.zip  więcej >
2020-08-06 15:06:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Alina Mika
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-06 15:06
Dodano IVogl_o_zm_oglWRZP271_15_2020.pdf  więcej >
2020-08-05 13:17:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Alina Mika
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-05 13:17
Dodano bip 14.1.pdf  więcej >
2020-08-05 13:13:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Alina Mika
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-05 13:14
Dodano bip 13.pdf  więcej >
2020-08-05 13:12:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamówienia powyżej 30 tys. euro

Alina Mika
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-05 13:12
Dodano bip 12.pdf  więcej >
2020-08-03 11:08:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Decyzje

Joanna Różańska
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-03 11:04
Postanowienie Samorządowego K
Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwałowczego
uchylające postanowienie Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 3
lipca 2020 r. w przedmiocie zawieszen  więcej >
2020-08-03 11:05:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Decyzje

Joanna Różańska
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-03 11:05
Postanowienie Samorządowego K
Dodano postanowienie_SKO.pdf  więcej >
2020-08-03 11:04:36

Dodanie informacji do działu:
Decyzje

Joanna Różańska
Informację dodano do Biuletynu 2020-08-03 11:04
Postanowienie Samorządowego K
.  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 20953
następne >     100>>     300>>