Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018-06-14 09:11:08
O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Orzeszeo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)
2018-05-09 07:56:35
O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Orzesze   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)        ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu projektu miejscowego planu do publicznego wglądu
2018-03-14 08:09:43
O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice(teren ograniczon  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)
2018-03-01 10:41:04
O G Ł O S Z E N I EBURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice(zmiany obszarowe)  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołectwo Woszczyce
2017-08-11 10:02:33
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzeszeo ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołec  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice
2017-07-24 07:55:14
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice Na podstawie art. 17 pkt 1   ...więcej

Zaproszenie na warsztaty: Szkoła Świadomego Planowania
2017-05-25 13:53:55
     ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołectwo Woszczyce
2016-12-29 12:43:11
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III: sołectwo W  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap II: sołectwo Królówka
2016-10-24 09:41:33
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzesze o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap II:   ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w obrębie Gardawice (zmiany obszarowe)
2016-07-29 08:44:54
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w obrębie Gardawice (zmiany obszarowe) Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27   ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)
2016-07-22 09:01:38
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka) Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marc  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Królówka
2016-04-22 07:52:12
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap II: sołectwo Kr&o  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2016-02-19 12:16:50
Orzesze, dn. 19.02.2016r. BGiGN-KW-00467/2016  Nr BGiGN.6733.00003.2016 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE   Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolit  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą Gminy Wyry)
2016-02-12 08:00:19
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2016-02-01 14:24:05
Orzesze, dn. 27.01.2016r. Nr BGiGN.6733.00006.2016 BGiGN.KW-00253/2016   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE   Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedno  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2016-02-01 14:21:52
Orzesze, dn. 27.01.2016r. Nr BGiGN.6733.00007.2016 BGiGN.KW-00254/2016   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE   Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedno  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2016-02-01 14:19:50
Orzesze, dn. 28.01.2016r. Nr BGiGN.6733.00002.2016 BGiGN.KW-00259/2016   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE   Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedno  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze wraz z sołectwami Zawiść i Gardawice (zmiany obszarowe)
2015-12-03 16:45:02
O G Ł O S Z E N I EBURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze wraz z sołectwami Zawiść i Gardawice (zmiany obszarowe)     Na podstawie art. 17 pkt 1   ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze – centrum
2015-12-03 16:42:06
O G Ł O S Z E N I EBURMISTRZA MIASTA ORZESZE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2015-11-19 16:06:30
Orzesze, dn. 18.11.2015r. BGiGN-KW-02521/2015 Nr BGiGN.6733.00007.2015 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz.  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 59
poprzednie     następne