Budowa placu zabaw w Orzeszu przy ulicy Wiosny Ludów

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-30 14:20:19 | Data modyfikacji: 2016-01-12 14:50:36.

Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu Gardawicach

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana SIWZ i ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-23 13:19:59 | Data modyfikacji: 2016-01-05 14:56:29.

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Miasta Orzesze i jednostek organizacyjnych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Miasta Orzesze oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Miasto Orzesze i jednostki organizacyjne na okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2018 r.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana SIWZ i ogłoszenia

Zmiana SIWZ oraz ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:19:13 | Data modyfikacji: 2015-12-04 13:20:03.

Świadczenie usług pocztowych na 2016 i 2017r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zmiana SIWZ

Treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ i ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:04:08.
MOPS Orzesze

Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Orzesze na rok 2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2015-12-01 18:41:36 | Data modyfikacji: 2015-12-01 18:42:56.

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze - zamówienie uzupełniające

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-10-26 12:03:50.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych o łącznej długości 116 km na terenie miasta Orzesze

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-10-13 13:45:18.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu-Gardawicach.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami i zmianą SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-15 14:19:38.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Budowa zaplecza sanitarno- szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia
na obiekcie sportowym MKS Sokół przy ul. Bukowina w Orzeszu.

 

Ogłoszenie o zwarciu umowy

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-07 14:37:19.

Remont drogi wewnętrznej – boczny odcinek ul. Mikołowskiej w Orzeszu - Zawiści

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-09-01 14:54:22.

1. Remont nawierzchni odcinka ul. Jeziorskiej w Orzeszu – Zazdrości
2. Remont nawierzchni odcinka ul. Wiosny Ludów w Orzeszu - odc. przy Policji
3. Remont nawierzchni odcinka ul. Wiosny Ludów w Orzeszu - odc. leśny

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:08:01.

Utwardzenie pobocza kostką betonową (obustronnie)
w związku z utworzeniem nowego przystanku komunikacyjnego
w Orzeszu - Mościskach przy ul. Majakowskiego

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-08-25 15:10:44.

Remont nawierzchni odcinka ul. Zwycięstwa w Orzeszu

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-08-10 15:03:54.

Remont nawierzchni odcinka ul. 22 Lipca w Orzeszu-Jaśkowicach

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-08-06 12:07:22.

1. Remont nawierzchni odcinka ul. Górniczej w Orzeszu-Gardawicach.
2. Remont nawierzchni odcinka ul. Krzywej w Orzeszu-Gardawicach.
3. Remont odcinka ul. Piaskowej w Orzeszu-Woszczycach.
4. Remont odcinka ul. Rolniczej w Orzeszu-Jaśkowicach.
5. Remont nawierzchni odcinka ul. Ściegiennego w Orzeszu-Jaśkowicach

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2015-07-24 12:28:22.

1. Remont nawierzchni odcinka ul. Krętej w Orzeszu-Zazdrości – etap I.
2. Remont nawierzchni ul. Starej (boczny odcinek) w Orzeszu-Mościskach.
3. Remont nawierzchni odcinka ul. Sobieskiego w Orzeszu.
4. Remont bocznego odcinka ul. Kawika (dojazd do ul. Łabędziej) w Orzeszu-Zawadzie

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wynik postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2015-07-23 15:45:39 | Data modyfikacji: 2015-07-23 15:48:31.

1. Remont chodnika przy ul. Akacjowej w Orzeszu–Zgoniu
2. Remont nawierzchni odcinka ul. Czarnieckiego w Orzeszu–Królówce - etap I
3. Remont nawierzchni odcinka ul. Kościuszki w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie BZP

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2015-07-15 11:04:56.
ZGKIM Orzesze

Rozbudowa budynku OSP w Orzeszu Jaskowicach zadanie nr 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2015-07-13 15:03:25.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw w Orzeszu przy ulicy Wiosny Ludów

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Wyjaśnienie do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-07-01 11:47:09.

Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Centralnej (DK 81) w Orzeszu


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki przetargu

Wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-28 15:09:07.

Remont odcinka ul. Świętojańskiej w Orzeszu-Zawiści

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-05-18 14:36:28.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych o łącznej długości 115 km na terenie miasta Orzesze - zamówienie uzupełniające.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Data wprowadzenia: 2015-05-05 09:01:05.

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty
i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-30 14:33:15.

Remont odcinka ul. Gen. Ziętka w Orzeszu- etap II


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Korekta ogłoszenia o wynikach postępowania

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2015-03-23 15:22:52 | Data modyfikacji: 2015-03-23 15:44:15.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Mieście Orzesze.

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Sprostowanie do ogłoszenia

Treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami

Ogłoszenie opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-03-16 15:14:43.
MZO Orzesze

Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Anna Czarnacka | Data wprowadzenia: 2015-02-23 16:48:13 | Data modyfikacji: 2015-02-23 16:51:00.
Data wprowadzenia: 2015-02-23 16:48:13
Data modyfikacji: 2015-02-23 16:51:00
Autor: Anna Czarnacka
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik