Rok 2018

Rok 2018

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa
ciągu pieszo-jezdnego i ciągów pieszych wraz z
przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu w
ramach inwestycji "Budowa zabezpieczeń
przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81
na odcinku w Orzeszu-Zawiści"

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Joanna Lanczek | Data wprowadzenia: 2018-02-28 08:16:55.
Zmiana nazwy ul. Armii Ludowej

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. 2018 poz. 465) od dnia 05.02.2018 roku ulica Armii Ludowej, będzie nosić nazwę ul. Ramży na całej swojej długości, tj. od ul. Fabrycznej do ul. 1-go Maja.

Zmiana nazwy ulicy nie wymaga od osób na niej zamieszkałych wymiany dokumentów jak dowody osobiste, prawa jazdy czy dowody rejestracyjne - można ich używać do momentu aż stracą ważność. Nie trzeba także aktualizować deklaracji śmieciowej ani danych związanych z podatkiem od nieruchomości. W przypadku konieczności przekazania informacji o zmianie nazwy ulicy w związku z trwającymi sprawami sądowymi czy administracyjnymi dotyczącymi ujawnienia w księgach wieczystych zmiany nazwy ulicy oraz jej uwzględnienia we wszelkich rejestrach odbywa się to bezpłatnie.

Mieszkańcy powinni jednak mieć na uwadzem że we włąsnym zakresie powinni zaktualizować dane adresowe w swoim bankach, zakładach pracy, a także u dostawców energii elektrycznej, gazu i usług telekomunikacyjnych. W przypadku Urzędu Skarbowego informacje o zmieanie nazwy ulicy można przekazać wraz z deklaracją podatkową za rok 2017.

Zmian nazw ulic jest efektem ustawy o zakazie propagowania komunizmu i innych ustrojów totalitarnych. Ta weszła w życie 2 września ubiegłego roku. Nowe prawo dało samorządom czas do 2 września 2017 r. na zmianę nazw ulic, które (jako podlegające ustawie) wskazał Instytut Pamięci Narodowej. Orzescy radni pozostawili dotychczasowe nazwy dla 4 z 6 wskazanych przez IPN (tj. ul. Marksa, ul. 22 Lipca, ul. Sawickiej i ul. Krasickiego), ponieważ nadano im nowego, niekomunistycznego patrona.

W przypadku ul. Armii Ludowej zmianę nazwy wprowadził Wojewoda Śląski w drodze zarządzenia zastępczego z dnia 19.12.2017r., natomiast w stosunku do ul. Gen.Ziętka i Majakowskiego wciąż oczekuje się na odpowiednią decyzję.

Dodatkowo informuje się, że ul. Waryńskiego, ul. Traugutta, ul. 1 Maja, ul. Brzechwy oraz ul. Broniewskiego nie podlegają zmianie w trybie ustawy dekomunizacyjnej.

O dalszych podejmowanych czynnościach Urząd Miejski Orzesze będzie na bieżąco informował wszystkich mieszkańców.

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:44:09 | Data modyfikacji: 2018-01-30 12:45:04.
Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie powiatu mikołowskiego

Treść informacji

Harmonogram otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mikołowskiego

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Anna Hetmańska – Krosny | Data wprowadzenia: 2018-01-04 11:52:25 | Data modyfikacji: 2018-01-30 12:45:04.
Data wprowadzenia: 2018-01-04 11:52:25
Autor: Anna Hetmańska – Krosny
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl