Kwota długu na dzień 31.12.2022r.

Kwota długu na dzień 31.12.2022r. wynosi  8 883 017,00zł, na który składają się:
- obligacje komunalne - 7 000 000,00zł,
- pożyczka  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 883 017,00zł.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2023-05-31 14:38:35.
Kwota długu na dzień 31.12.2021 r.

Kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 8 850 729,51 zł, na który składają się:
- obligacje komunalne - 7 000 000,00 zł,
- pożyczka  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 845 864,51 zł,
- zobowiązanie wymagalne  z tytułu nie zwrócenia w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 865,00 zł (zabezpieczenie zostało zwrócone w styczniu 2022 r.).

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2022-05-27 10:46:36.
Kwota długu na dzień 31.12.2020 r.

Kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 7 780 000,00 zł, na który składają się:
- kredyty długoterminowe - 780 000,00 zł,
- obligacje komunalne - 7 000 000,00 zł.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:21:07.

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r.
Kwota długu na dzień 31.12.2019r. wynosi 1 800 000,00 zł, na który składają się:
- kredyty długoterminowe - 1 800 000,00 zł.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2020-05-30 15:46:33 | Data modyfikacji: 2020-05-30 15:47:19.
Kwota długu na dzień 31.12.2018r.

Kwota długu na dzień 31.12.2018r. wynosi 3 300 122,79zł, na który składają się:
- pożyczka długoterminowa - 500 122,79zł,
- kredyty długoterminowe - 2 800 000,00zł.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2019-05-28 12:21:24 | Data modyfikacji: 2019-05-28 12:21:54.
Kwota długu na dzień 31.12.2017 r.

Kwota długu na dzień 31.12.2017r. wynosi 4 440 122,79zł , na który składają się:
- pożyczka długoterminowa - 500 122,79zł,
- kredyty długoterminowe - 3 940 000,00zł.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2018-05-30 09:57:25 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:58:36.
Kwota długu na dzień 31.12.2016r.

Kwota długu na dzień 31.12.2016r. wynosi 6 019 000zł , na który składają się:
- pożyczka długoterminowa - 859 000zł,
- kredyty długoterminowe - 5 160 000zł.

 

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2017-05-24 13:58:51.
Kwota długu na dzień 31.12.2015r.

Kwota długu na dzień 31.12.2015r. wynosi 7 351 018,40zł, na który składają się:
- pożyczki długoterminowe -  999 000,00zł,
- kredyty długoterminowe - 6 352 018,40zł.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2016-05-23 11:36:45 | Data modyfikacji: 2016-05-23 11:37:29.
Kwota długu na dzień 31.12.2014r.

Kwota długu na dzień 31.12.2014r. wynosi 8 583 698,40zł, na który składają się:
- pożyczki długoterminowe - 1 285 680,00zł,
- kredyty długoterminowe - 7 298 018,40zł.

 

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2015-05-29 10:58:34.
Kwota długu na dzień 31.12.2013r.

Kwota długu na dzień 31.12.2013r. wynosi 7 792 548,40zł, na który składają się:
- pożyczki długoterminowe - 1 455 680,00zł,
- kredyty długoterminowe - 6 336 868,40zł.

 

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-05-26 12:02:39.
Data wprowadzenia: 2014-05-26 12:02:39
Autor: Iwona Burszka
Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz