Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Informuje się mieszkańców, iż zgromadzenie odbędzie się w dniu 18.08.2022 r. w godz. od 17:00 do 18:00.

Celem zgromadzenia, jest protest mieszkańców przeciwko wszystkim propozycjom przebiegu linii 170 KDP tj. Centralnego Projektu Komunikacyjnego - budowy szybkiej kolei oraz o uznanie alternatywnej propozycji przeniesienia inwestycji na szlak kolejowy linii E65.

Miejsce zgromadzenia: Orzesze - Woszczyce przy drodze krajowej DK81 (forma spaceru przez przejście dla pieszych z jednego końca do drugiego, odczekanie od 3-5 min i przejście w drugą stronę przejścia dla pieszych, w cyklu powtarzalnym).

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-08-11 11:38:01 | Data modyfikacji: 2022-08-11 13:27:45.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Informuje się mieszkańców, iż zgromadzenie odbędzie się w dniu 10.06.2022 r. w godz. od 17:00 do 18:00.

Celem zgromadzenia, jest protest mieszkańców przeciwko wszystkim propozycjom przebiegu linii 170 KDP tj. Centralnego Projektu Komunikacyjnego - budowy szybkiej kolei oraz o uznanie alternatywnej propozycji przeniesienia inwestycji na szlak kolejowy linii E65.

Miejsce zgromadzenia: miejsce zgromadzenia: Orzesze - Woszczyce przy drodze krajowej DK81 (przejście przez przejście dla pieszych z jednego końca do drugiego, odczekanie od 3-5 min i przejście w drugą stronę przejścia dla pieszych, w cyklu powtarzalnym.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-06-07 11:34:22 | Data modyfikacji: 2022-06-07 12:05:34.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - TAK DLA ORZESZA, NIE DLA CPK

 

Informuje się mieszkańców, iż zgromadzenie odbędzie się w dniu 14 lutego 2022r. o godz.15:30.

 

Celem zgormadzenia będzie wyrażenie sprzeciwu mieszkańców Orzesza budowie torów szybkiej kolei CPK (Centralnego Portu Komunikacyjnego).

 

Miejsce zgromadzenia: Orzesze Rynek-Dom Towarowy (pod sklepem Rossmann), następnie chodnikami wokół Ronda Górnośląskiego przez pasy dla pieszych ul.Rybnicką i ul.Mikołowską do Ronda Powstańców Śląskich, następnie wokół tego ronda przez pasy dla pieszych ul.Św.Wawrzyńca oraz przez pasy ul.Gliwickiej do rynku. Ruch pieszy wokół rynku w cyklu powtarzalnym.

 

Opublikowane przez: Alina Stolarek | Autor: Alina Stolarek | Data wprowadzenia: 2022-02-08 09:37:32 | Data modyfikacji: 2022-02-08 12:24:45.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia


Informuje się mieszkańców, iż zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2022 r. w godzinach od 1615 do 1730.


Celem będzie wyrażenie sprzeciwu „przeciwko planowanej rządowej inwestycji na terenie Gminy tj. Centralnego Projektu Komunikacyjnego - budowy szybkiej kolei. Inwestycji, która wiąże się z wyburzeniem części domów, zniszczeniem ostoi zwierząt oraz dewastacją Pojezierza Palowickiego.”


iejsce zgromadzenia: Orzesze - Woszczyce przy drodze krajowej DK81 (przejście przez przejście dla pieszych z jednego końca do drugiego, odczekanie od 3-5 min i przejście w drugą stronę przejścia dla pieszych, w cyklu powtarzalnym.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-01-25 13:29:38 | Data modyfikacji: 2022-01-25 13:34:48.
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania
zgromadzenia

 


Informuje się mieszkańców, iż zgromadzenie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2022 r. w godzinach od 12:00 do 14:00.


Miejsce zgromadzenia: Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 13 (parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszu).

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-01-14 10:19:24 | Data modyfikacji: 2022-01-14 10:20:36.
Data wprowadzenia: 2022-01-14 10:19:24
Data modyfikacji: 2022-01-14 10:20:36
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Michał Nowak