Oferta realizacji zadania publicznego - Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

Oferta - Ochotnicza Straż Pożarna w Woszczycach

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2024-05-15 12:27:30.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

Oferta - Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu - Aktywni

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2024-03-22 08:14:20.
Oferta realizacji zadania publicznego - Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-11-20 09:22:19.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

Oferta - Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu - Aktywni

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-09-21 11:12:23.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

Oferta - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Okręg Katowice z siedzibą w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-09-20 14:48:11.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

Oferta - Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-09-12 14:17:09.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Stowarzyszenie Hardo Ferajna

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-09-11 11:43:24.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Centrum Społecznego Rozwoju

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-06-19 10:30:26.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

Oferta - Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-05-24 15:01:59.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

Oferta - Ludowy Klub Sportowy LKS Woszczyce

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-05-24 12:44:15.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Ludowy Klub Sportowy Gardawice

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-05-18 14:24:46.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Klub Sportowy Niepokorni Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-05-09 09:55:31.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-04-12 11:53:22.
Oferta realizacji zadania publicznego - Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

Oferta - Ochotnicza Straż Pożarna w Woszczycach

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Łukasz Podkowik | Data wprowadzenia: 2023-01-10 10:43:31.
Oferta realizacji zadania publicznego - Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-11-15 13:14:36.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Stowarzyszenie Hardo Ferajna

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-07-22 11:08:32.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Klub Sportowy Niepokorni Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-05-27 09:50:49.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-05-12 09:31:47.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Ludowy Klub Sportowy Gardawice

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-04-26 11:12:31.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

Oferta - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Okręg Katowice z siedzibą w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-03-03 15:36:29.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

Oferta - Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu - Aktywni

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-02-22 13:12:55.
Oferta realizacji zadania publicznego - Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-11-23 11:44:04.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

Oferta - Ludowy Klub Sportowy LKS Woszczyce

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-11-05 08:53:33.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

Oferta - Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-10-25 13:33:47.
Oferta realizacji zadania publicznego - Turystyka
i krajoznawstwo

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-10-21 10:30:50.
Oferta realizacji zadania publicznego - Ochrona i
promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. Z 2021 r. poz.
711 z późn.zm.)

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-10-21 10:27:52.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

Oferta - Stowarzyszenie Hardo Ferajna

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-09-09 09:57:26.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Centrum Społecznego Rozwoju

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-07-09 11:13:17 | Data modyfikacji: 2021-07-09 11:20:00.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Ludowy Klub Sportowy Gardawice

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-07-06 09:59:56 | Data modyfikacji: 2021-07-06 10:01:17.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Stowarzyszenie Hardo Ferajna

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-06-21 12:43:17.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2021-06-10 12:58:00.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Stowarzyszenie Hardo Ferajna

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-12-29 14:55:08.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

Oferta - Klub Sportowy Niepokorni Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-12-07 14:40:50.
Oferta realizacji zadania publicznego - Ochrona i
promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. Z 2018 r. poz.
2190 z późn.zm.)

Oferta - Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-10-06 15:05:38.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Stowarzyszenie Hardo Ferajna

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-08-21 10:43:05.
Oferta realizacji zadania publicznego - Turystyka
i krajoznawstwo

Oferta - Stowarzyszenie Hardo Ferajna

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-07-29 09:44:16.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej

Oferta - Stowarzyszenie Hardo Ferajna

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:16:48.
Oferta realizacji zadania publicznego - Turystyka
i krajoznawstwo

Oferta - Stowarzyszenie Hardo Ferajna

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-07-07 14:56:55.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta - Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji "Dorośli - Dzieciom"

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-03-04 09:53:47.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta - Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-10-17 10:39:53.
Oferta realizacji zadania publicznego - Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-08-30 14:21:01.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta - Stowarzyszenie "Klub Jeździecki Profit"

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-05-16 13:46:21.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta - Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2019-04-26 10:44:01.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta - Klub Sportowy Niepokorni Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-04-24 09:23:16.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Wyzwolenie"

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-03-28 12:31:34.
Oferta realizacji zadania publicznego - Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

Oferta - Parafia Ewangelicko - Augsburska w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-11-29 13:08:56 | Data modyfikacji: 2018-11-29 13:12:50.
Oferta realizacji zadania publicznego - Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

Oferta - Stowarzyszenie "Orzeska Inicjatywa"

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-09-13 15:27:01 | Data modyfikacji: 2018-09-13 15:28:58.
Oferta realizacji zadania publicznego - Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2018-06-01 12:26:34.
Oferta realizacji zadania publicznego - Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

Oferta - Fundacja MarcoPomaga

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2018-05-25 14:41:23.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:13:39.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:11:27.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:09:35.
Oferta realizacji zadania publicznego - Turystyka
i krajoznawstwo

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:07:38.
Oferta realizacji zadania publicznego - Turystyka
i krajoznawstwo

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:05:48.
Oferta realizacji zadania publicznego - Ochrona i
promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. Z 2016 r. poz.
1638)

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:01:49.
Oferta realizacji zadania publicznego - Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

Oferta - Parafia Ewangelicko - Augsburska w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-11-23 14:51:11.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Piwnica

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-10-17 12:37:18.
Oferta realizacji zadania publicznego - Ochrona i
promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. Z 2016 r. poz.
1638)

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2017-10-16 12:10:44.
Oferta realizacji zadania publicznego - Turystyka
i krajoznawstwo

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2017-10-16 12:05:37.
Oferta realizacji zadania publicznego - Pomoc
najuboższym

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-10-09 09:28:30.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział Orzesze

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 15:47:37 | Data modyfikacji: 2017-09-14 15:49:26.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta Uczniowskiego Klubu Tenisa Stołowego "Sokół" Orzesze

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-09-01 12:41:59 | Data modyfikacji: 2017-09-01 13:43:10.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-05-17 13:27:25.
Oferta realizacji zadania publicznego - Pomoc
najuboższym

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-04-13 12:59:37.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta - Stowarzyszenie Sportu Kultury Turystyki "Alternatywa"

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-03-22 11:39:35.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta - Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu - Aktywni

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-02-07 08:54:20 | Data modyfikacji: 2017-02-07 08:55:30.
Oferta realizacji zadania publicznego - Pomoc
najuboższym

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-01-16 11:33:35.
Oferta realizacji zadania publicznego - Pomoc
najuboższym

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-12-05 14:31:45.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta - Nowy MKS Sokół Orzesze 1920

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-09-22 13:33:43.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-08-27 23:05:39.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta - UKTS Sokół

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-06-30 10:30:53.
Oferta realizacji zadania publicznego - Pomoc
najuboższym

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-05-09 11:54:44.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta - UKS KARATE KYOKUSHIN ORZESZE

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-05-04 12:58:00.
Oferta realizacji zadania publicznego - Pomoc
osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

Oferta - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "WYZWOLENIE"

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-04-04 14:41:05.
Oferta realizacji zadania publicznego - Pomoc
najuboższym

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-03-25 11:13:02.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta - Fundacja Zmian

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-11-06 13:16:37.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta - Ludowy Klub Sportowy Woszczyce

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-10-15 09:59:16.
Oferta realizacji zadania publicznego - Pomoc
najuboższym

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2015-10-01 12:47:47.
Oferta realizacji zadania publicznego - Pomoc
osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

Oferta - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "WYZWOLENIE"

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-09-24 13:36:34.
Oferta realizacji zadania publicznego - Pomoc
osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

Oferta - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "WYZWOLENIE"

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:40:59 | Data modyfikacji: 2015-06-19 10:44:21.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Organizacja i finansowanie udziału tenisistów
stołowych w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w
kategorii żaków w 2015 roku

Oferta - UKTS Sokół

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-06-05 13:03:51 | Data modyfikacji: 2015-06-05 13:04:04.
Oferta realizacji zadania publicznego - Pomoc
najuboższym

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:11:40.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży oraz prowadzenie działań
promujących zdrowie i edukację z zakresu
zdrowego stylu życia

Oferta - Miejski Klub Sportowy "Sokół" Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-05-19 11:38:27 | Data modyfikacji: 2015-06-03 11:11:08.
Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferta - Miejski Klub Sportowy "Sokół" Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-05-15 13:09:37 | Data modyfikacji: 2015-06-03 11:10:54.
Oferta realizacji zadania publicznego - Pomoc
osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

Oferta - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "WYZWOLENIE"

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-03-04 13:38:57 | Data modyfikacji: 2015-03-04 13:41:23.
Oferta realizacji zadania publicznego - Pomoc
najuboższym

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-10-08 14:49:13 | Data modyfikacji: 2014-10-08 14:50:44.
Oferta realizacji zadania publicznego - Pomoc
najuboższym

Oferta - Stowarzyszenie im. F. Stuska

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-09-24 09:40:46.
Oferta realizacji zadania publicznego -
Organizacja wypoczynku letniego metodą harcerską

Oferta - ZHP.pdf

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-07-21 11:21:13.
Data wprowadzenia: 2014-07-21 11:21:13
Opublikowane przez: Sonia Janecka