Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w kwietniu 2024r.

 1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2024 wynosi 18 005,39zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 1 500,45 zł.
 2. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2024 wynosi 16 159,47 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 1 346,62 zł.
 3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 567.
 4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 417.
 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2024-04-30 14:37:19.

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w styczniu 2024r. 

 1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2024 wynosi 16 778,92zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 1 398,24 zł.
 2. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2024 wynosi 13 977,64 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 1 164,80 zł.
 3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 573.
 4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 419.
 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2024-01-24 08:49:21 | Data modyfikacji: 2024-01-24 08:50:53.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz  statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w październiku 2023r.

 1. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2023 wynosi 14 656,03zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 1 221,34 zł.
 2. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2023 wynosi 11 473,35 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 956,11 zł.
 3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 573,67.
 4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 415,67.
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2023-10-31 15:14:01 | Data modyfikacji: 2023-11-02 07:42:04.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w kwietniu 2023r.

 1. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2023 wynosi 12 744,24 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 1 062,02 zł.
 2. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2023 wynosi 10 583,23 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 881,94 zł.
 3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 574.
 4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 414.

 

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2023-04-28 13:50:52.

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w styczniu 2023r.

 1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2023 wynosi 11 936,07 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 994,67 zł.
 2. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2023 wynosi 10 535,02 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 877,93 zł.
 3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 555.
 4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 418.

 

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2023-02-24 11:34:29.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz  statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w październiku 2022r.

 1. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2022 wynosi 12 785,85zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 1 065,49 zł.
 2. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2022 wynosi 9 755,49 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 812,96 zł.
 3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 564,33.
 4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 424.

 

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2022-10-31 15:27:15 | Data modyfikacji: 2022-11-29 12:57:58.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz  statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w kwietniu 2022r.

 1. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2022 wynosi 12 264,16zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 1 022,01 zł.
 2. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2022 wynosi 9 287,54 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 773,96 zł.
 3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 556.
 4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 427.

 

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2022-05-02 13:55:40 | Data modyfikacji: 2022-05-02 13:56:34.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz  statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w styczniu 2022r.

 1. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2022 wynosi 12 176,29zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 1 014,69 zł.
 2. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2022 wynosi 9 252,12 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 771,01 zł.
 3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 556.
 4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 427.
 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2022-03-03 16:15:39.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz  statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w październiku 2021r.

 1. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2021 wynosi 11 488,30zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 957,36 zł.
 2. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2021 wynosi 8 960,60 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 746,72 zł.
 3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 554,00.
 4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 426,33.

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2021-10-29 13:46:34 | Data modyfikacji: 2022-03-03 16:09:36.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz  statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w marcu 2021r.

 1. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2021 wynosi 11 324,58zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 943,72 zł.
 2. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2021 wynosi 8 834,04 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 736,17 zł.
 3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 553.
 4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 426.
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2021-03-31 14:41:31 | Data modyfikacji: 2021-03-31 14:42:19.

Podstawowa kwota dotacji oraz  statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w styczniu 2021 r.

 1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2021 wynosi 11 397,50zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 948,29 zł.
 2. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2021 wynosi 8 692,44 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje kwotę 724,39 zł.
 3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 553.
 4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 409.
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2021-02-05 09:27:09.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w październiku 2020r.

 1. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2020 wynosi 10 803,61zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 900,30 zł.
 2. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2020 wynosi 8 143,95 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 678,66 zł.
 3. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 566,33.
 4. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 362,67.
 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2020-10-30 13:57:07.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w czerwcu 2020r.

 1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2020 wynosi 10 682,26zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 890,19zł.
 2. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2020 wynosi 8 583,84 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 715,32 zł.
 3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 573.
 4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 341.
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2020-07-01 09:22:13.

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w październiku 2020r.

 1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2020 wynosi 10 653,00zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 887,75zł.
 2. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2020 wynosi 8 612,62 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 717,72 zł.
 3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 573.
 4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 341.
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2020-01-22 09:55:31.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w październiku 2019r.

1. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2019 wynosi 10 432,92zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 869,41 zł.
2. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2019 wynosi 8 480,28 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 706,69 zł.
3. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 542,33.
4. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 343,67.

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2019-10-31 16:39:49 | Data modyfikacji: 2019-11-27 08:22:30.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w kwietniu 2019r.

1. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2019 wynosi 10 141,66 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 845,14 zł.
2. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2019 wynosi 7 636,83 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 636,40 zł.
3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 527.
4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 345.

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:57:48.

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w styczniu 2019r.

1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2019 wynosi 10 285,24 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 857,10 zł.
2. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2019 wynosi 7 026,28 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 585,52 zł.
3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 527.
4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 345.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2019-01-18 12:23:55.
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz
statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez
Miasto Orzesze, ustalona w październiku 2018r.
 1. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2018 wynosi 9 674,98 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 806,25 zł.
 2. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2018 wynosi 7 111,53 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 592,62 zł.
 3. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 510,33.
 4. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 331,67
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2018-10-31 15:31:26.
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz
statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez
Miasto Orzesze, ustalona w kwietniu 2018r.

1. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2018 wynosi 9 812,79 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 817,73 zł.
2. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2018 wynosi 7 404,98 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 617,08 zł.
3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 502.
4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 305.

 

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2018-04-27 12:54:51.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w styczniu 2018r.
1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2018 wynosi 9 737,04 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 811,42 zł.
2. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2018 wynosi 7 615,67 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 634,64 zł.
3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 502.
4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 305.

 

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:59:35.
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz
zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w
październiku 2017r.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalona w październiku 2017r.
1. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2017 wynosi 9 539,21 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 794,93 zł.
2. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2017 wynosi 6 024,68 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 502,06 zł.
3. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 485,33.
4. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 317.

 

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2017-10-31 13:16:01.
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba
uczniów w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze,
ustalona w dniu 30.03.2017r.

1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2017 wynosi 7.975,58 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 664,63 zł.
2. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2017 wynosi 6.794,27 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 566,19 zł.
3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 477 według stanu na dzień 30.09.2016r.
4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 313 według stanu na dzień 30.09.2016 r.

 

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2017-03-31 12:21:45 | Data modyfikacji: 2017-03-31 12:23:37.

Podstawowa kwoty dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze.

 1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2017 wynosi 8.376,80 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 698,07 zł.
 2. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2017 wynosi 7.111,43 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 592,62 zł.
 3. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 477 według stanu na dzień 30.09.2016r.
 4. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze wynosi 313 według stanu na dzień 30.09.2016 r.
 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2017-02-01 09:10:40 | Data modyfikacji: 2017-02-01 09:22:31.
Data wprowadzenia: 2017-02-01 09:10:40
Data modyfikacji: 2017-02-01 09:22:31
Autor: Aleksandra Blacha
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik