Miasto Orzesze jako Lider projektu wraz z Partnerem w projekcie Wyższą Szkołą Humanitas ogłasza nabór w celu wyboru osoby/osób prowadzącej/ych dodatkowe zajęcia z języka angielskiego – spoza terenu Orzesza, dla uczniów klas V, VI, VII w Szkole Podstawowej nr 5 oraz w Szkole Podstawowej nr 7 w Orzeszu na potrzeby realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Opublikowane przez: Aneta Russek | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-06-26 13:04:22.

Miasto Orzesze jako Lider projektu wraz z Partnerem w projekcie Wyższą Szkołą Humanitas ogłasza nabór w celu wyboru osoby/osób prowadzącej/ych dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas V, VI, VII w Szkole Podstawowej nr 5 oraz w Szkole Podstawowej nr 7 w Orzeszu na potrzeby realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Opublikowane przez: Aneta Russek | Data wprowadzenia: 2020-04-29 14:37:19.

Miasto Orzesze jako Lider projektu wraz z Partnerem w projekcie Wyższą Szkołą Humanitas ogłasza nabór w celu wyboru osoby/osób prowadzącej/ych dodatkowe zajęcia z technik efektywnego uczenia się i zapamiętywania  dla uczniów klas V, VI, VII  w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu na potrzeby realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Opublikowane przez: Aneta Russek | Data wprowadzenia: 2020-04-29 14:29:13.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego, który zawiadamia, że na wniosek inwestora - firmy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa w Orzeszu obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej, projektowanego na działce gruntuL dz. nr 190 k.m. 8 , obręb Orzesze, w granicach terenów zamkniętych.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Wojewody Śląskiego Bożena Gindera-Malicka - Kierownik Oddziału | Data wprowadzenia: 2020-04-07 12:43:12.
Data wprowadzenia: 2020-04-07 12:43:12
Autor: Z up. Wojewody Śląskiego Bożena Gindera-Malicka - Kierownik Oddziału
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik