Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orzesze z perspektywą do roku 2035


Treść dokumentu


Uchwała Nr XLII/532/22 w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orzesze z perspektywą do roku 2038

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orzesze z perspektywą do roku 2038

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:29:25 | Data modyfikacji: 2023-03-02 12:51:01.
Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:29:25
Data modyfikacji: 2023-03-02 12:51:01
Autor: Rada Miejska Orzesze
Opublikowane przez: Hanna Kadłubek