Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Orzeszu na rok 2024

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-11-30 08:31:11.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Orzeszu na rok 2023

Treść dokumentu

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-04-27 14:42:24.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Orzeszu na rok 2022

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Orzeszu na rok 2022

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-03-23 08:58:13 | Data modyfikacji: 2022-03-23 09:03:40.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
2022r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-12-02 08:52:14 | Data modyfikacji: 2023-04-27 14:20:40.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2022r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-12-02 08:47:39.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
2021r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-04-13 13:49:13 | Data modyfikacji: 2023-04-27 14:19:50.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2021r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-04-13 13:45:00.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
2020r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-12-17 13:35:58 | Data modyfikacji: 2023-04-27 14:18:20.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-12-17 13:31:10 | Data modyfikacji: 2019-12-17 13:34:49.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
2019r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-12-28 09:38:43 | Data modyfikacji: 2023-04-27 14:16:52.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-12-28 09:34:37 | Data modyfikacji: 2018-12-28 09:37:46.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
2018r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-01-08 13:39:39 | Data modyfikacji: 2023-04-27 14:08:12.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.

Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-01-08 12:59:25 | Data modyfikacji: 2018-01-08 13:20:56.
Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.

Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-08-17 16:25:22 | Data modyfikacji: 2017-08-17 16:28:35.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
2017r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:05:28 | Data modyfikacji: 2023-04-27 14:07:38.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:00:06 | Data modyfikacji: 2016-12-01 11:04:04.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:46:34.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
2016 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:44:04 | Data modyfikacji: 2023-04-27 14:06:34.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
2015r.
 GPPN 2015.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-01-09 13:27:02 | Data modyfikacji: 2023-04-26 15:00:57.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015r.
 GPPiRPA 2015.pdf

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-01-09 13:25:22.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2014
 440.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-02-11 11:20:37 | Data modyfikacji: 2023-04-27 14:34:27.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2014
 439.pdf

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-02-11 11:03:58 | Data modyfikacji: 2014-03-14 08:13:35.
Data wprowadzenia: 2014-02-11 11:03:58
Data modyfikacji: 2014-03-14 08:13:35
Autor: Rada Miejska Orzesze
ObowižEzuje od: 2013-12-12
Opublikowane przez: Marzena Nowak