Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Zwrot podatku akcyzowego - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zestawienie faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie posiadacza zależnego/dzierżawcy

Oświadczenie rolnika o uzyskanej pomocy

Oświadczenie - ustna umowa dzierżawy

 

Opublikowane przez: Katarzyna Bosek | Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:42:34 | Data modyfikacji: 2023-01-31 08:05:55.
Data wprowadzenia: 2014-02-24 11:42:34
Data modyfikacji: 2023-01-31 08:05:55
Opublikowane przez: Katarzyna Bosek