Urząd Miejski Orzesze informuje, że Burmistrz Miasta Orzesze wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Mieście Orzesze. Funkcję Koordynatora będzie pełniła Pani Monika Starok. Dodatkowo powołany został Zespół ds. dostępności jako wsparcie dla Koordynatora (skład zespołu w Zarządzeniu poniżej).

Podstawa prawna
Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Miasta Orzesze jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało mi.in:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski Orzesze i jednostki organizacyjne gminy;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski Orzesze;
  • monitorowanie Urzędu Miejskiego Orzesze w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:
Koordynator ds. dostępności w Mieście Orzesze – Monika Starok
adres do korespondencji: ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze
telefon: 32 32-488-06
e-mail: monika.starok@orzesze.pl

Zarządzenie VIII 156/2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora i Zespołu ds. dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Raport o stanie zapewnienia dostępności za okres od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2020-10-01 10:20:41 | Data modyfikacji: 2020-10-01 10:40:11.
Data wprowadzenia: 2020-10-01 10:20:41
Data modyfikacji: 2020-10-01 10:40:11
Opublikowane przez: Michał Nowak