> Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych
osób uprawnionych do udziału w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Państwowa Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2015-06-25 12:54:38 | Data modyfikacji: 2015-06-25 13:16:48.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania w referendum ogólnokrajowym

Wniosek do pobrania

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Państwowa Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2015-06-25 13:05:33 | Data modyfikacji: 2015-06-25 13:16:42.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
w referendum ogólnokrajowym

Formularz do pobrania

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Państwowa Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2015-06-25 13:14:40 | Data modyfikacji: 2015-06-25 13:16:34.
Data wprowadzenia: 2015-06-25 13:14:40
Data modyfikacji: 2015-06-25 13:16:34
Autor: Państwowa Komisja Wyborcza
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl