L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Nabór na wolne stanowiska urzędnicze27304
2Obowiązujące plany miejscowe14445
3Rada Miejska Orzesze11959
4Załatwianie spraw10664
5Ogłoszenia9845
6Ogłoszenia9228
7Podstawowe dane jednostki8849
8Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej8832
9Jednostki organizacyjne8331
10Urząd Miejski Orzesze8050
11Burmistrz7867
12Podatek od nieruchomości7832
13Wykaz osób nowo zatrudnionych7434
14Plany miejscowe7419
15Dane kontaktowe7214
16Dotacje celowe dla osób fizycznych6946
17Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny i "Rodzina 500+", Jednorazowe świadczenie "Za życiem", Dofinansowanie żłobkowe6568
18Informacje o posiedzeniach6324
19Uchwały Rady Miejskiej6067
20Wybory6026
21Zarządzenia Burmistrza5265
22Zabytki gminy5237
23Elektroniczne doręczanie dokumentów5217
24Radni5139
25Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami5039
26Jednostki organizacyjne4969
27Referat Świadczeń Rodzinnych4928
28Jednostki pomocnicze4898
29Studium4895
30Studium obowiązujące4685
31Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego4661
32 Informacje Urzędu 4611
33Wydział Komunalny4498
34Referat Spraw Obywatelskich4404
35Podatek rolny4390
36Dowody osobiste4376
37Charakterystyka gminy4299
38Podatek od środków transportowych4233
39Baza Aktów Prawa Miejscowego4160
40Redakcja Biuletynu4148
41Budżet4141
42Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi4135
43Zasób mienia gminy4133
44Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych4100
45Kadencja 2014 - 20184047
46Pozostałe sposoby doręczania dokumentów4010
47Urbanistyka, architektura, planowanie przestrzenne3951
48Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych3950
49Protokoły z posiedzeń sesji3935
50Program Ochrony Środowiska3931
51Gospodarka nieruchomościami3927
52Sprawdź stan swojej sprawy3833
53Wyszukiwarka3820
54Dowody osobiste, meldunki, wybory3787
55Studium w opracowaniu3745
56Budownictwo, architektura, urbanistyka3672
57Strategia Rozwoju Miasta3660
58Drogownictwo3639
59Instrukcja obsługi3633
60Podatek leśny3617
61Prognoza oddziaływania na środowisko3592
62Wykaz rejestrów3543
63Wydział Edukacji3491
64Biuro Organizacyjne3479
65Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi3456
66Kadencja 2014 - 20183447
67Szkoły3440
68Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Orzesze3433
69Zwrot podatku akcyzowego dla rolników3431
70Ochrona środowiska3423
71Referat Finansowy ds. Budżetowych3384
72Wybory uzupełniające do Senatu RP w okręgu wyborczym 73 w 2014 roku3361
73Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego3344
74Udostępnianie informacji publicznej3335
75Wykaz ewidencji3330
76Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2015 r.3273
77Słownik skrótów3267
78Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej3265
79Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych3248
80Program Gospodarki Niskoemisyjnej3243
81Biuro Obsługi Prawnej3233
82Skład osobowy3232
83Dzienniki ustaw, monitory polskie3228
84Pracownicy3219
85Wybory samorządowe w 2014 roku3212
86Sekretarz Miasta3164
87Język migowy w Urzędzie3136
88Wybory Prezydenta RP 20153131
89Indywidualne interpretacje prawa podatkowego3053
90Burmistrz Miasta3037
91Urząd Stanu Cywilnego3016
92Referendum ogólnokrajowe - 6 wrzesień 2015 r.3010
93Zakończone projekty3009
94Przedszkola2986
95Ponowne wykorzystanie informacji2980
96Dostęp dla osób niepełnosprawnych2961
97Szkody górnicze2958
98Władze miasta2952
99Gospodarowanie nieruchomościami2947
100Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej2946
101Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego2937
102Geodezja, kartografia2929
103Zbiorcza informacja o złożonych petycjach2918
104Podatki - osoby prawne2908
105Podstawa prawna i sposób załatwiania2830
106Gospodarka komunalna2828
107Komunikacja, drogownictwo, transport2799
108Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku2796
109Działalność gospodarcza2760
110Podatki - osoby fizyczne2755
111Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Zarządczej2752
112Częściowa zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy 2751
113Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych2724
114Wydział Finansowy2702
115Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji2698
116Skarbnik Miasta2682
117Zastępca Burmistrza Miasta2677
118Blaski Mirosław2648
119Referat Finansowy ds. Oświatowych2638
120Szkoły2602
121Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej2593
122Podatki i opłaty2572
123Biuro Rady Miejskiej2569
124Straż Miejska2557
125Rok 20152539
126Mirosław Blaski2528
127Archiwum2525
128Używanie herbu miasta, promocja2522
129Sekretarz Miasta2521
130Statuty sołectw2505
131Urodzenia, małżeństwa, zgony2500
132Sprawy obywatelskie2496
133Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej2474
134Zastępca Burmistrza Miasta2468
135Skarbnik Miasta2462
136Rok 20142430
137Inne2407
138Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze2405
139Kadencja 2010 - 20142370
140Miejski Zespół Oświaty2348
141Miejski Ośrodek Kultury2343
142Miejska Biblioteka Publiczna2343
143Rok 20172313
144Zabytki nieruchome2311
145Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej2309
146Komisje2305
147Przedszkola2299
148Justyna Kret - Dyrektor Gimnazjum nr 32275
149Uchwały2267
150Meldunki2245
151Rejestr działalności regulowanej dot. odbierania odpadów komunalnych2245
152Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej2234
153Miejska Biblioteka Publiczna2225
154Andrzej Szafraniec2209
155Bortlik Grażyna2128
156Gazda Rajmund2119
157Marek Bartłomiej2112
158Gospodarka lokalami2086
159Wiesław Klar2086
160Wykaz sołtysów2072
161Tabacki Aleksander2058
162Miejski Ośrodek Kultury2057
163Wydział Inwestycji i Remontów2054
164Zabytki ruchome2035
165Jolanta Konsek2030
166Gabriela Kret - Dyrektor Zespołu Szkół2028
167Kinga Szala - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82024
168Informacje Urzędu2020
169Burmistrz Miasta2012
170Teresa Sontag - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52011
171Kadencja 2015-20192004
172Sprawy wojskowe2001
173Statut Sołectwa Gardawice1979
174Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"1977
175Rejestr Instytucji Kultury1963
176Jolanta Szubert1961
177Dane teleadresowe1959
178Informacje ogólne1957
179Kadencja 2010 - 20141955
180Miejska Komisja Wyborcza1950
181Pozostałe sprawy1943
182Buchalik Eugeniusz1916
183Potysz Teresa1902
184Kiecka Damian1895
185Położenie1893
186Bańczyk Józef1884
187Informacje1880
188Barbara Grabowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21879
189Iwona Burszka1876
190Transport1875
191Informacje1869
192Studium nieobowiązujące1867
193Mach Jan1865
194Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Orzesze1862
195Elżbieta Goralczyk1862
196Leśnictwo i łowiectwo1857
197Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 20161855
198Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Orzesze na lata 2014-20181853
199Ewidencje niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego1849
200Zbiórka publiczna1847
201Zarządzenia1842
202Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2011-20171839
203Anna Czarnacka1839
204Spendel Jan1835
205Fuchs Maria1835
206Mrowiec Damian1826
207Dane teleadresowe1811
208Matuszczyk Grażyna1811
209Komunikacja1810
210Adriana Pustelny - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61805
211Działalność gospodarcza1804
212Szala Eugeniusz1803
213Rok 20171795
214Beata Kałwak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81791
215Statut Sołectwa Zawiść1791
216Zgoł Janusz1790
217Skład osobowy1788
218Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi1785
219Informacje1782
220Ochojski Antoni1781
221Łucja Hajduk1779
222Statut Sołectwa Zgoń1778
223Rolnictwo 1778
224Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orzesze na lata 2016-20221764
225Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych1762
226Lokale mieszkalne1761
227Kadencja 2011-20151758
228Małgorzata Lorens1755
229Zaświadczenia1754
230Informacje dla osób niepełnosprawnych1750
231Barbara Tkocz - Dyrektor Gimnazjum nr 31749
232Urodzenia1741
233Informacje dla osób niepełnosprawnych1736
234Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41733
235Ewa Golus - Dyrektor Gimnazjum nr 21730
236Maciej Bany1729
237Szola Piotr1724
238Violetta Smyczek1719
239Przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych1716
240Aleksandra Ratka Bossard - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41712
241Ogłoszenia1712
242Helbig Beata1712
243Olga Kaniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91710
244Państwowa Komisja Wyborcza1706
245Statut Sołectwa Woszczyce1698
246Inne sprawy1697
247Małżeństwa1691
248Monika Juranek1691
249Alicja Geisler - Dyrektor Przedszkola nr 2 1688
250Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków1687
251Państwowa Komisja Wyborcza1684
252Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91681
253Więcej informacji o wyborach uzupełniających1676
254Dane teleadresowe1662
255Informacje dla osób niepełnosprawnych1662
256Staże i praktyki1656
257Ewa Mach - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21655
258Danuta Piwońska1637
259Statut Sołectwa Zawada1621
260Statut Sołectwa Królówka1615
261Statut Sołectwa Zazdrość1613
262Państwowa Komisja Wyborcza1613
263Starosta Czesław1608
264Bernadeta Siecińska - Dyrektor Przedszkola nr 61608
265Mirosława Dziuba - Dyrektor Przedszkola nr 71600
266Komisje1592
267Violetta Owczorz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 101586
268Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych1583
269Zgromadzenia publiczne1578
270Teresa Macioszek1576
271Statut Sołectwa Mościska1575
272Halina Strokol - Dyrektor Przedszkola nr 31570
2732014-20191562
274Andrzej Bujok1557
275Podatek od środków transportowych1556
276Udostępnienie dokumentacji1546
277Agnieszka Grząba1545
278Państwowa Komisja Wyborcza1537
279Więcek Irena1534
280Matuszczyk Grażyna1531
281Róża Bryłka - Dyrektor Przedszkola nr 11520
282Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną1516
283Informacje dla wyborców niepełnosprawnych1516
284Tchórz Joanna1515
285Mach Jan1509
286Zezwolenia na organizację imprezy masowej1508
287Turystyka1506
288Potysz Teresa1505
289Jabłoński Stanisław1505
290Spendel Jan1505
291Kurpas Adam1496
292Szala Eugeniusz1496
293Maria Leśniak1490
294Zgony1481
295Dane teleadresowe1480
296 Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym1477
297Informacje1475
298Tomasz Szier1467
29920161445
300Kopel Helena1437
301Informacje dla wyborców niepełnosprawnych1420
302Państwowa Komisja Wyborcza1413
303Skargi i wnioski1412
304Prawo wyborcze1404
305Państwowa Komisja Wyborcza1398
30620151364
307Prawo wyborcze1363
308Wykaz złożonych petycji1324
309Biuro Realizacji Projektów1313
310Szkoła Świadomego Planowania1308
311Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"1292
312Mapa interaktywna1279
313Lokale użytkowe1263
314Informacje1145
315Ogłoszenia dotyczące petycji wielokrotnej1143
316Dane teleadresowe1104
317Oświata1031
31820171015
319Rok 20181002
320Rejestr żłobków965
321Żłobki i kluby dziecięce851
322Danuta Lyra839
323Konkurs plastyczny776
324Badania w działaniu757
3252017690
326Warsztat wydobywczy672
327Ogłoszenia668
328Klauzula informacyjna RODO574
329Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami429
330Ogłoszenia425
331Ocena działania Urzędu Miejskiego Orzesze419
332Inspektor Ochrony Danych404
333398
334Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa372
335Samodzielne Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego335
336Transmisja obrad Rady Miejskiej241
3372017224
338Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowe odprowadzenie ścieków189
339Miejski Żłobek183
340Joanna Drażyk - Dyrektor Przedszkola nr 2 164
3412018150
342Kadencja 2018 - 2023145
343Komisje128
344Kadencja 2018-2023110
345Skład osobowy109
346Imienne wykazy głosowań80
347Informacje75
348Dane teleadresowe62