L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Nabór na wolne stanowiska urzędnicze26293
2Obowiązujące plany miejscowe13242
3Rada Miejska Orzesze10622
4Załatwianie spraw10011
5Ogłoszenia9210
6Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej8692
7Ogłoszenia8639
8Podstawowe dane jednostki8439
9Jednostki organizacyjne7746
10Urząd Miejski Orzesze7649
11Podatek od nieruchomości7234
12Burmistrz7223
13Wykaz osób nowo zatrudnionych6970
14Plany miejscowe6891
15Dane kontaktowe6713
16Dotacje celowe dla osób fizycznych6388
17Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny i "Rodzina 500+", Jednorazowe świadczenie "Za życiem", Dofinansowanie żłobkowe6154
18Informacje o posiedzeniach5687
19Uchwały Rady Miejskiej5654
20Wybory5421
21Zabytki gminy5044
22Zarządzenia Burmistrza5005
23Elektroniczne doręczanie dokumentów4871
24Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami4716
25Jednostki organizacyjne4700
26Radni4657
27Studium4622
28Jednostki pomocnicze4608
29Referat Świadczeń Rodzinnych4555
30Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego4422
31Studium obowiązujące4321
32 Informacje Urzędu 4235
33Podatek rolny4127
34Referat Spraw Obywatelskich4112
35Dowody osobiste4104
36Wydział Komunalny4048
37Charakterystyka gminy4026
38Podatek od środków transportowych3994
39Zasób mienia gminy3927
40Baza Aktów Prawa Miejscowego3919
41Budżet3915
42Redakcja Biuletynu3908
43Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi3878
44Pozostałe sposoby doręczania dokumentów3791
45Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych3791
46Program Ochrony Środowiska3697
47Protokoły z posiedzeń sesji3635
48Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych3632
49Wyszukiwarka3630
50Gospodarka nieruchomościami3615
51Kadencja 2014 - 20183608
52Urbanistyka, architektura, planowanie przestrzenne3564
53Dowody osobiste, meldunki, wybory3562
54Sprawdź stan swojej sprawy3559
55Studium w opracowaniu3504
56Strategia Rozwoju Miasta3439
57Podatek leśny3396
58Instrukcja obsługi3385
59Prognoza oddziaływania na środowisko3381
60Wykaz rejestrów3360
61Drogownictwo3321
62Budownictwo, architektura, urbanistyka3307
63Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Orzesze3218
64Zwrot podatku akcyzowego dla rolników3215
65Wybory uzupełniające do Senatu RP w okręgu wyborczym 73 w 2014 roku3204
66Biuro Organizacyjne3184
67Szkoły3179
68Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi3171
69Ochrona środowiska3144
70Wykaz ewidencji3143
71Udostępnianie informacji publicznej3108
72Referat Finansowy ds. Budżetowych3101
73Wydział Edukacji3099
74Słownik skrótów3086
75Program Gospodarki Niskoemisyjnej3060
76Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego3044
77Kadencja 2014 - 20183040
78Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej3034
79Dzienniki ustaw, monitory polskie3004
80Wybory samorządowe w 2014 roku2999
81Pracownicy2991
82Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych2979
83Język migowy w Urzędzie2979
84Biuro Obsługi Prawnej2976
85Wybory Prezydenta RP 20152931
86Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2015 r.2930
87Sekretarz Miasta2909
88Skład osobowy2908
89Indywidualne interpretacje prawa podatkowego2860
90Referendum ogólnokrajowe - 6 wrzesień 2015 r.2833
91Burmistrz Miasta2793
92Ponowne wykorzystanie informacji2790
93Urząd Stanu Cywilnego2783
94Dostęp dla osób niepełnosprawnych2782
95Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej2778
96Przedszkola2769
97Geodezja, kartografia2744
98Zakończone projekty2738
99Szkody górnicze2720
100Gospodarowanie nieruchomościami2714
101Zbiorcza informacja o złożonych petycjach2699
102Władze miasta2699
103Podatki - osoby prawne2663
104Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku2617
105Gospodarka komunalna2614
106Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego2608
107Działalność gospodarcza2606
108Podstawa prawna i sposób załatwiania2602
109Komunikacja, drogownictwo, transport2600
110Częściowa zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy 2573
111Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Zarządczej2535
112Podatki - osoby fizyczne2502
113Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji2483
114Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych2479
115Zastępca Burmistrza Miasta2479
116Skarbnik Miasta2476
117Wydział Finansowy2450
118Referat Finansowy ds. Oświatowych2413
119Rok 20152388
120Szkoły2385
121Blaski Mirosław2381
122Podatki i opłaty2355
123Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej2354
124Biuro Rady Miejskiej2351
125Sekretarz Miasta2342
126Statuty sołectw2335
127Straż Miejska2327
128Sprawy obywatelskie2326
129Urodzenia, małżeństwa, zgony2321
130Archiwum2320
131Mirosław Blaski2315
132Używanie herbu miasta, promocja2312
133Rok 20142283
134Skarbnik Miasta2283
135Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej2269
136Inne2249
137Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze2215
138Kadencja 2010 - 20142183
139Miejski Zespół Oświaty2179
140Zastępca Burmistrza Miasta2174
141Miejska Biblioteka Publiczna2156
142Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej2155
143Zabytki nieruchome2151
144Miejski Ośrodek Kultury2128
145Rejestr działalności regulowanej dot. odbierania odpadów komunalnych2106
146Przedszkola2088
147Justyna Kret - Dyrektor Gimnazjum nr 32072
148Uchwały2071
149Miejska Biblioteka Publiczna2070
150Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej2069
151Meldunki2065
152Rok 20172050
153Andrzej Szafraniec2039
154Komisje2029
155Bortlik Grażyna1957
156Wiesław Klar1922
157Wykaz sołtysów1911
158Marek Bartłomiej1905
159Gospodarka lokalami1900
160Miejski Ośrodek Kultury1899
161Zabytki ruchome1886
162Gazda Rajmund1885
163Tabacki Aleksander1870
164Jolanta Konsek1855
165Informacje Urzędu1854
166Burmistrz Miasta1847
167Gabriela Kret - Dyrektor Zespołu Szkół1836
168Dane teleadresowe1832
169Kinga Szala - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81831
170Sprawy wojskowe1831
171Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"1825
172Kadencja 2015-20191816
173Statut Sołectwa Gardawice1795
174Informacje ogólne1794
175Rejestr Instytucji Kultury1791
176Kadencja 2010 - 20141789
177Pozostałe sprawy1775
178Jolanta Szubert1773
179Miejska Komisja Wyborcza1765
180Teresa Sontag - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51750
181Położenie1747
182Iwona Burszka1737
183Wydział Inwestycji i Remontów1735
184Leśnictwo i łowiectwo1734
185Buchalik Eugeniusz1723
186Transport1721
187Potysz Teresa1714
188Anna Czarnacka1710
189Studium nieobowiązujące1709
190Bańczyk Józef1703
191Kiecka Damian1701
192Informacje1699
193Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Orzesze1698
194Elżbieta Goralczyk1692
195Informacje1686
196Zarządzenia1676
197Ewidencje niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego1676
198Spendel Jan1673
199Mach Jan1671
200Barbara Grabowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21668
201Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2011-20171667
202Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 20161664
203Matuszczyk Grażyna1661
204Fuchs Maria1657
205Dane teleadresowe1656
206Działalność gospodarcza1650
207Ochojski Antoni1648
208Zgoł Janusz1640
209Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Orzesze na lata 2014-20181636
210Mrowiec Damian1634
211Informacje1632
212Beata Kałwak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81631
213Statut Sołectwa Zawiść1630
214Rolnictwo 1630
215Adriana Pustelny - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61629
216Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi1624
217Skład osobowy1619
218Szala Eugeniusz1618
219Zbiórka publiczna1609
220Lokale mieszkalne1604
221Kadencja 2011-20151603
222Barbara Tkocz - Dyrektor Gimnazjum nr 31597
223Komunikacja1595
224Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orzesze na lata 2016-20221594
225Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych1593
226Statut Sołectwa Zgoń1586
227Helbig Beata1584
228Informacje dla osób niepełnosprawnych1580
229Ogłoszenia1579
230Łucja Hajduk1572
231Urodzenia1571
232Małgorzata Lorens1570
233Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41569
234Violetta Smyczek1566
235Państwowa Komisja Wyborcza1566
236Przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych1562
237Zaświadczenia1558
238Informacje dla osób niepełnosprawnych1557
239Monika Juranek1554
240Statut Sołectwa Woszczyce1554
241Ewa Golus - Dyrektor Gimnazjum nr 21552
242Więcej informacji o wyborach uzupełniających1550
243Państwowa Komisja Wyborcza1545
244Małżeństwa1545
245Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków1544
246Aleksandra Ratka Bossard - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41542
247Olga Kaniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91540
248Szola Piotr1539
249Inne sprawy1531
250Rok 20171525
251Staże i praktyki1521
252Informacje dla osób niepełnosprawnych1511
253Alicja Geisler - Dyrektor Przedszkola nr 2 1508
254Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91507
255Dane teleadresowe1503
256Maciej Bany1501
257Statut Sołectwa Królówka1494
258Starosta Czesław1478
259Bernadeta Siecińska - Dyrektor Przedszkola nr 61476
260Mirosława Dziuba - Dyrektor Przedszkola nr 71469
261Statut Sołectwa Zazdrość1465
262Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych1461
263Violetta Owczorz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 101459
264Ewa Mach - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21457
265Danuta Piwońska1456
266Państwowa Komisja Wyborcza1455
267Komisje1450
268Statut Sołectwa Zawada1449
269Statut Sołectwa Mościska1442
270Zgromadzenia publiczne1436
271Halina Strokol - Dyrektor Przedszkola nr 31426
272Agnieszka Grząba1418
273Podatek od środków transportowych1413
274Udostępnienie dokumentacji1409
275Andrzej Bujok1408
2762014-20191399
277Róża Bryłka - Dyrektor Przedszkola nr 11390
278Mach Jan1388
279Matuszczyk Grażyna1386
280Więcek Irena1385
281Teresa Macioszek1378
282Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną1375
283Zezwolenia na organizację imprezy masowej1373
284Turystyka1369
285Informacje dla wyborców niepełnosprawnych1365
286Szala Eugeniusz1363
287Zgony1358
288Kurpas Adam1357
289Jabłoński Stanisław1355
290Potysz Teresa1350
291Tchórz Joanna1347
292Maria Leśniak1346
293 Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym1342
294Państwowa Komisja Wyborcza1334
295Spendel Jan1331
296Informacje1324
297Kopel Helena1308
298Państwowa Komisja Wyborcza1297
299Dane teleadresowe1296
30020161295
301Informacje dla wyborców niepełnosprawnych1288
302Tomasz Szier1280
303Skargi i wnioski1270
304Prawo wyborcze1234
305Prawo wyborcze1234
306Państwowa Komisja Wyborcza1233
30720151206
308Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"1180
309Lokale użytkowe1153
310Szkoła Świadomego Planowania1133
311Wykaz złożonych petycji1115
312Biuro Realizacji Projektów1041
313Informacje1039
314Mapa interaktywna1030
315Dane teleadresowe985
316Ogłoszenia dotyczące petycji wielokrotnej985
317Oświata871
3182017832
319Rejestr żłobków776
320Rok 2018689
321Danuta Lyra679
322Żłobki i kluby dziecięce647
323Badania w działaniu638
324Konkurs plastyczny623
3252017557
326Warsztat wydobywczy531
327Ogłoszenia529
328Klauzula informacyjna RODO409
329Ocena działania Urzędu Miejskiego Orzesze278
330228
331Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami225
332Ogłoszenia196
333Inspektor Ochrony Danych189
334Samodzielne Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego159
335Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa153
336201794
337Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowe odprowadzenie ścieków91
338Joanna Drażyk - Dyrektor Przedszkola nr 2 66
339Miejski Żłobek34
340Informacje16
341Dane teleadresowe9