L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Nabór na wolne stanowiska urzędnicze21551
2Obowiązujące plany miejscowe10252
3Rada Miejska Orzesze8559
4Załatwianie spraw7849
5Ogłoszenia7479
6Podstawowe dane jednostki7434
7Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej7266
8Ogłoszenia6858
9Urząd Miejski Orzesze6560
10Jednostki organizacyjne6317
11Burmistrz6074
12Podatek od nieruchomości5904
13Plany miejscowe5531
14Wykaz osób nowo zatrudnionych5498
15Dotacje celowe dla osób fizycznych5075
16Dane kontaktowe5019
17Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny i "Rodzina 500+", Jednorazowe świadczenie "Za życiem", Dofinansowanie żłobkowe4975
18Informacje o posiedzeniach4596
19Uchwały Rady Miejskiej4592
20Zabytki gminy4235
21Zarządzenia Burmistrza4173
22Wybory4008
23Elektroniczne doręczanie dokumentów3972
24Jednostki organizacyjne3873
25Studium3843
26Jednostki pomocnicze3768
27Radni3747
28Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami3743
29Referat Świadczeń Rodzinnych3673
30Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego3574
31 Informacje Urzędu 3517
32Studium obowiązujące3426
33Podatek rolny3384
34Referat Spraw Obywatelskich3329
35Charakterystyka gminy3298
36Podatek od środków transportowych3281
37Zasób mienia gminy3268
38Redakcja Biuletynu3266
39Dowody osobiste3252
40Budżet3246
41Baza Aktów Prawa Miejscowego3239
42Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi3182
43Wydział Komunalny3130
44Wyszukiwarka3072
45Pozostałe sposoby doręczania dokumentów3057
46Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych2991
47Program Ochrony Środowiska2969
48Protokoły z posiedzeń sesji2929
49Sprawdź stan swojej sprawy2905
50Prognoza oddziaływania na środowisko2839
51Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych2834
52Dowody osobiste, meldunki, wybory2832
53Strategia Rozwoju Miasta2811
54Kadencja 2014 - 20182802
55Instrukcja obsługi2790
56Wykaz rejestrów2776
57Studium w opracowaniu2772
58Gospodarka nieruchomościami2772
59Podatek leśny2733
60Wybory uzupełniające do Senatu RP w okręgu wyborczym 73 w 2014 roku2682
61Budownictwo, architektura, urbanistyka2625
62Wykaz ewidencji2612
63Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Orzesze2612
64Zwrot podatku akcyzowego dla rolników2612
65Słownik skrótów2590
66Urbanistyka, architektura, planowanie przestrzenne2560
67Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi2539
68Udostępnianie informacji publicznej2517
69Program Gospodarki Niskoemisyjnej2517
70Drogownictwo2500
71Język migowy w Urzędzie2500
72Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego2490
73Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej2485
74Wybory samorządowe w 2014 roku2461
75Biuro Organizacyjne2453
76Wybory Prezydenta RP 20152451
77Referat Finansowy ds. Budżetowych2423
78Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2015 r.2422
79Dzienniki ustaw, monitory polskie2405
80Szkoły2402
81Ochrona środowiska2388
82Referendum ogólnokrajowe - 6 wrzesień 2015 r.2364
83Pracownicy2349
84Indywidualne interpretacje prawa podatkowego2339
85Biuro Obsługi Prawnej2322
86Sekretarz Miasta2320
87Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej2311
88Ponowne wykorzystanie informacji2309
89Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych2304
90Dostęp dla osób niepełnosprawnych2298
91Kadencja 2014 - 20182284
92Podatki - osoby prawne2250
93Burmistrz Miasta2233
94Zbiorcza informacja o złożonych petycjach2168
95Przedszkola2157
96Władze miasta2148
97Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku2145
98Skład osobowy2143
99Gospodarowanie nieruchomościami2143
100Urząd Stanu Cywilnego2131
101Wydział Edukacji2127
102Szkody górnicze2123
103Geodezja, kartografia2118
104Podstawa prawna i sposób załatwiania2095
105Działalność gospodarcza2087
106Zakończone projekty2069
107Gospodarka komunalna2054
108Częściowa zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy 2027
109Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Zarządczej2022
110Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego1996
111Podatki - osoby fizyczne1988
112Rok 20151986
113Skarbnik Miasta1979
114Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych1978
115Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji1934
116Zastępca Burmistrza Miasta1930
117Statuty sołectw1911
118Rok 20141875
119Szkoły1863
120Biuro Rady Miejskiej1851
121Sekretarz Miasta1846
122Skarbnik Miasta1828
123Straż Miejska1828
124Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej1824
125Komunikacja, drogownictwo, transport1823
126Urodzenia, małżeństwa, zgony1822
127Podatki i opłaty1818
128Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej1797
129Referat Finansowy ds. Oświatowych1794
130Blaski Mirosław1793
131Kadencja 2010 - 20141788
132Inne1785
133Sprawy obywatelskie1785
134Mirosław Blaski1784
135Wydział Finansowy1763
136Rejestr działalności regulowanej dot. odbierania odpadów komunalnych1727
137Archiwum1722
138Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej1721
139Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze1719
140Zabytki nieruchome1719
141Używanie herbu miasta, promocja1687
142Miejski Zespół Oświaty1686
143Miejski Ośrodek Kultury1682
144Miejska Biblioteka Publiczna1679
145Zastępca Burmistrza Miasta1674
146Przedszkola1655
147Andrzej Szafraniec1630
148Uchwały1619
149Miejska Biblioteka Publiczna1616
150Komisje1610
151Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej1603
152Meldunki1600
153Bortlik Grażyna1514
154Marek Bartłomiej1504
155Wykaz sołtysów1490
156Informacje Urzędu1486
157Dane teleadresowe1458
158Miejski Ośrodek Kultury1456
159Zabytki ruchome1454
160Wiesław Klar1450
161Tabacki Aleksander1450
162Gospodarka lokalami1448
163Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"1446
164Rok 20171435
165Kadencja 2010 - 20141433
166Justyna Kret - Dyrektor Gimnazjum nr 31431
167Sprawy wojskowe1424
168Miejska Komisja Wyborcza1404
169Gabriela Kret - Dyrektor Zespołu Szkół1403
170Burmistrz Miasta1402
171Leśnictwo i łowiectwo1395
172Gazda Rajmund1393
173Kinga Szala - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81382
174Kadencja 2015-20191376
175Rejestr Instytucji Kultury1375
176Jolanta Konsek1372
177Położenie1369
178Statut Sołectwa Gardawice1359
179Iwona Burszka1358
180Teresa Sontag - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51354
181Anna Czarnacka1349
182Informacje ogólne1343
183Pozostałe sprawy1341
184Jolanta Szubert1340
185Studium nieobowiązujące1336
186Transport1328
187Spendel Jan1328
188Elżbieta Goralczyk1326
189Fuchs Maria1316
190Zgoł Janusz1314
191Zarządzenia1310
192Ewidencje niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego1309
193Adriana Pustelny - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61297
194Rolnictwo 1296
195Potysz Teresa1288
196Dane teleadresowe1284
197Buchalik Eugeniusz1283
198Informacje1276
199Kiecka Damian1275
200Bańczyk Józef1270
201Matuszczyk Grażyna1269
202Mach Jan1267
203Ochojski Antoni1266
204Kadencja 2011-20151259
205Szala Eugeniusz1257
206Informacje1248
207Mrowiec Damian1247
208Helbig Beata1247
209Violetta Smyczek1245
210Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi1244
211Więcej informacji o wyborach uzupełniających1243
212Barbara Tkocz - Dyrektor Gimnazjum nr 31242
213Informacje1241
214Działalność gospodarcza1239
215Statut Sołectwa Zawiść1238
216Barbara Grabowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21235
217Beata Kałwak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81231
218Urodzenia1227
219Komunikacja1227
220Skład osobowy1225
221Informacje dla osób niepełnosprawnych1222
222Informacje dla osób niepełnosprawnych1221
223Ogłoszenia1221
224Statut Sołectwa Zgoń1220
225Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41220
226Lokale mieszkalne1220
227Państwowa Komisja Wyborcza1219
228Państwowa Komisja Wyborcza1216
229Zbiórka publiczna1208
230Monika Juranek1202
231Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków1199
232Statut Sołectwa Woszczyce1194
233Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych1193
234Starosta Czesław1187
235Informacje dla osób niepełnosprawnych1186
236Małżeństwa1183
237Przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych1182
238Szola Piotr1182
239Aleksandra Ratka Bossard - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41182
240Inne sprawy1181
241Ewa Golus - Dyrektor Gimnazjum nr 21180
242Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Orzesze1177
243Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2011-20171172
244Łucja Hajduk1171
245Alicja Geisler - Dyrektor Przedszkola nr 2 1166
246Dane teleadresowe1160
247Zaświadczenia1155
248Staże i praktyki1154
249Olga Kaniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91153
250Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych1144
251Statut Sołectwa Królówka1141
252Ewa Mach - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21140
253Małgorzata Lorens1137
254Komisje1136
255Państwowa Komisja Wyborcza1134
256Zgromadzenia publiczne1132
257Statut Sołectwa Zazdrość1123
258Violetta Owczorz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 101123
259Bernadeta Siecińska - Dyrektor Przedszkola nr 61122
260Mirosława Dziuba - Dyrektor Przedszkola nr 71121
261Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orzesze na lata 2016-20221118
2622014-20191116
263Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 20161115
264Statut Sołectwa Mościska1110
265Statut Sołectwa Zawada1107
266Matuszczyk Grażyna1099
267Halina Strokol - Dyrektor Przedszkola nr 31097
268Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Orzesze na lata 2014-20181097
269Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91095
270Podatek od środków transportowych1092
271Szala Eugeniusz1085
272Zezwolenia na organizację imprezy masowej1084
273Tchórz Joanna1083
274Mach Jan1080
275Więcek Irena1080
276Kurpas Adam1076
277Udostępnienie dokumentacji1076
278 Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym1061
279Andrzej Bujok1058
280Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną1056
281Zgony1055
282Wydział Inwestycji i Remontów1053
283Róża Bryłka - Dyrektor Przedszkola nr 11051
284Informacje dla wyborców niepełnosprawnych1049
285Jabłoński Stanisław1049
286Danuta Piwońska1049
287Potysz Teresa1040
288Spendel Jan1039
289Turystyka1038
290Agnieszka Grząba1036
291Informacje1036
292Maciej Bany1034
293Państwowa Komisja Wyborcza1028
294Informacje dla wyborców niepełnosprawnych1004
295Kopel Helena999
296Maria Leśniak997
297Teresa Macioszek996
298Dane teleadresowe990
299Skargi i wnioski988
300Państwowa Komisja Wyborcza985
3012016977
302Prawo wyborcze975
303Przyznanie dodatku energetycznego947
3042015934
305Prawo wyborcze927
306Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"922
307Państwowa Komisja Wyborcza910
308Rok 2017872
309Lokale użytkowe867
310Tomasz Szier864
311Informacje771
312Dane teleadresowe745
313Szkoła Świadomego Planowania564
314Mapa interaktywna546
315Wykaz złożonych petycji545
316Ogłoszenia dotyczące petycji wielokrotnej495
317Oświata483
318Biuro Realizacji Projektów475
3192017429
320Rejestr żłobków402
321Danuta Lyra370
322Żłobki i kluby dziecięce354
323Konkurs plastyczny295
324Badania w działaniu293
3252017261
326Warsztat wydobywczy238
327Wybory samorządowe w 2018 roku225
328Ogłoszenia210
329Konsultacje on-line210
330Word cafe199

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl