L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Nabór na wolne stanowiska urzędnicze34525
2Obowiązujące plany miejscowe21216
3Rada Miejska Orzesze16859
4Załatwianie spraw13870
5Ogłoszenia13031
6Ogłoszenia12193
7Jednostki organizacyjne11386
8Podatek od nieruchomości10864
9Podstawowe dane jednostki10726
10Wykaz osób nowo zatrudnionych10372
11Dane kontaktowe10069
12Burmistrz10018
13Urząd Miejski Orzesze9965
14Plany miejscowe9890
15Dotacje celowe dla osób fizycznych9768
16Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej9600
17Informacje o posiedzeniach9071
18Wybory8877
19Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny i "Rodzina 500+", Jednorazowe świadczenie "Za życiem"8757
20Uchwały Rady Miejskiej8690
21Radni7058
22Zarządzenia Burmistrza6911
23Referat Świadczeń Rodzinnych6893
24Wydział Komunalny6770
25Elektroniczne doręczanie dokumentów6672
26Jednostki organizacyjne6625
27Zabytki gminy6596
28Jednostki pomocnicze6489
29Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami6420
30Studium obowiązujące6294
31Referat Spraw Obywatelskich6235
32Studium6123
33Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych6092
34 Informacje Urzędu 6050
35Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego6021
36Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych5788
37Podatek rolny5696
38Charakterystyka gminy5674
39Dowody osobiste5607
40Wydział Edukacji5594
41Urbanistyka, architektura, planowanie przestrzenne5556
42Podatek od środków transportowych5523
43Gospodarka nieruchomościami5389
44Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi5358
45Program Ochrony Środowiska5339
46Baza Aktów Prawa Miejscowego5339
47Budżet5332
48Redakcja Biuletynu5327
49Protokoły z posiedzeń sesji5288
50Pozostałe sposoby doręczania dokumentów5286
51Zasób mienia gminy5265
52Drogownictwo5116
53Studium w opracowaniu5017
54Sprawdź stan swojej sprawy4999
55Kadencja 2014 - 20184992
56Biuro Organizacyjne4942
57Budownictwo, architektura, urbanistyka4893
58Dowody osobiste, meldunki, wybory4877
59Referat Finansowy ds. Budżetowych4865
60Wyszukiwarka4798
61Szkoły4767
62Urząd Stanu Cywilnego4726
63Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego4713
64Instrukcja obsługi4686
65Ochrona środowiska4659
66Strategia Rozwoju Miasta4619
67Podatek leśny4587
68Prognoza oddziaływania na środowisko4584
69Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych4583
70Wykaz rejestrów4498
71Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi4478
72Zwrot podatku akcyzowego dla rolników4435
73Biuro Obsługi Prawnej4431
74Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Orzesze4415
75Pracownicy4396
76Sekretarz Miasta4358
77Kadencja 2014 - 20184333
78Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej4323
79Władze miasta4301
80Wykaz ewidencji4250
81Podatki - osoby prawne4220
82Dzienniki ustaw, monitory polskie4201
83Udostępnianie informacji publicznej4192
84Wydział Finansowy4190
85Słownik skrótów4179
86Program Gospodarki Niskoemisyjnej4158
87Indywidualne interpretacje prawa podatkowego4131
88Skład osobowy4086
89Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej4070
90Burmistrz Miasta4063
91Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego4057
92Podstawa prawna i sposób załatwiania4050
93Język migowy w Urzędzie4037
94Zakończone projekty4002
95Geodezja, kartografia3967
96Przedszkola3938
97Dostęp dla osób niepełnosprawnych3925
98Gospodarowanie nieruchomościami3900
99Referat Finansowy ds. Oświatowych3884
100Szkody górnicze3873
101Ponowne wykorzystanie informacji3848
102Zbiorcza informacja o złożonych petycjach3831
103Biuro Rady Miejskiej3787
104Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji3783
105Podatki - osoby fizyczne3777
106Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej3768
107Komunikacja, drogownictwo, transport3765
108Gospodarka komunalna3747
109Zastępca Burmistrza Miasta3682
110Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych3676
111Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej3655
112Działalność gospodarcza3638
113Skarbnik Miasta3637
114Wydział Inwestycji i Remontów3632
115Częściowa zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy 3610
116Zastępca Burmistrza Miasta3599
117Szkoły3576
118Mirosław Blaski3565
119Straż Miejska3543
120Archiwum3505
121Podatki i opłaty3463
122Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej3444
123Blaski Mirosław3436
124Sekretarz Miasta3415
125Statuty sołectw3398
126Rok 20153334
127Używanie herbu miasta, promocja3329
128Skarbnik Miasta3288
129Urodzenia, małżeństwa, zgony3260
130Kadencja 2010 - 20143249
131Meldunki3221
132Sprawy obywatelskie3214
133Statut Sołectwa Zgoń3201
134Rok 20173194
135Miejski Żłobek3186
136Miejski Ośrodek Kultury3179
137Przedszkola3175
138Miejska Biblioteka Publiczna3173
139Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze3165
140Inne3163
141Uchwały3154
142Rok 20143153
143Justyna Kret - Dyrektor Gimnazjum nr 33126
144Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej3101
145Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej3101
146Andrzej Szafraniec3027
147Komisje3020
148Marek Bartłomiej3017
149Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orzesze z perspektywą do roku 20353013
150Zabytki nieruchome2988
151Miejska Biblioteka Publiczna2982
152Kadencja 2015-20192980
153Gazda Rajmund2971
154Rejestr działalności regulowanej dot. odbierania odpadów komunalnych2941
155Miejski Ośrodek Kultury2935
156Wykaz sołtysów2918
157Bortlik Grażyna2912
158Wiesław Klar2886
159Jolanta Szubert2853
160Gabriela Kret - Dyrektor Zespołu Szkół2852
161Pozostałe sprawy2849
162Burmistrz Miasta2849
163Gospodarka lokalami2824
164Tabacki Aleksander2803
165Zabytki ruchome2802
166Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Orzesze na lata 2019-20232797
167Kinga Szala - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82791
168Jolanta Konsek2782
169Miejska Komisja Wyborcza2760
170Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze2748
171Teresa Sontag - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52739
172Rok 20172739
173Kadencja 2010 - 20142734
174Rejestr Instytucji Kultury2729
175Informacje ogólne2722
176Informacje Urzędu2711
177Sprawy wojskowe2704
178Ewidencje niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego2700
179Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy2692
180Statut Sołectwa Gardawice2691
181Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"2690
182Transport2663
183Potysz Teresa2649
184Iwona Burszka2648
185Dane teleadresowe2648
186Beata Kałwak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82647
187Buchalik Eugeniusz2642
188Kiecka Damian2642
189Położenie2623
190Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orzesze na lata 2016-20222618
191Informacje2617
192Maciej Bany2613
193Elżbieta Goralczyk2611
194Bańczyk Józef2598
195Mach Jan2595
196Barbara Grabowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22591
197Mrowiec Damian2589
198Szala Eugeniusz2576
199Zaświadczenia2569
200Adriana Pustelny - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62560
201Zbiórka publiczna2552
202Biuro Realizacji Projektów2550
203Studium nieobowiązujące2548
204Statut Sołectwa Zawiść2534
205Zarządzenia2527
206Komunikacja2519
207Zgoł Janusz2516
208Małgorzata Lorens2512
209Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi2509
210Skład osobowy2505
211Informacje2505
212Inne sprawy2497
213Anna Czarnacka2496
214Wykaz złożonych petycji2487
215Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych2487
216Informacje2484
217Kadencja 2011-20152484
218Łucja Hajduk2483
219Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42483
220Informacje dla osób niepełnosprawnych2478
221Matuszczyk Grażyna2476
222Ewa Golus - Dyrektor Gimnazjum nr 22476
223Leśnictwo i łowiectwo2472
224Alicja Geisler - Dyrektor Przedszkola nr 2 2472
225Spendel Jan2470
226Lokale mieszkalne2465
227Barbara Tkocz - Dyrektor Gimnazjum nr 32461
228Aleksandra Ratka Bossard - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42454
229Rolnictwo 2454
230Fuchs Maria2453
231Statut Sołectwa Woszczyce2453
232Dane teleadresowe2435
233Teresa Macioszek2428
234Olga Kaniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 92417
235Działalność gospodarcza2417
236Informacje dla osób niepełnosprawnych2413
237Ochojski Antoni2412
238Dane teleadresowe2411
239Szola Piotr2397
240Danuta Piwońska2397
241Ewa Mach - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22395
242Helbig Beata2384
243Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków2383
244Urodzenia2383
245Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 92375
246Państwowa Komisja Wyborcza2370
247Mirosława Dziuba - Dyrektor Przedszkola nr 72359
248Małżeństwa2358
249Ogłoszenia2351
250Statut Sołectwa Zawada2345
251Violetta Smyczek2344
252Tomasz Szier2344
253Państwowa Komisja Wyborcza2335
254Statut Sołectwa Królówka2332
255Przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych2323
256Państwowa Komisja Wyborcza2320
257Bernadeta Siecińska - Dyrektor Przedszkola nr 62306
258Statut Sołectwa Zazdrość2306
259Więcej informacji o wyborach uzupełniających2306
260Violetta Owczorz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 102296
261Staże i praktyki2295
262Monika Juranek2294
263Informacje dla osób niepełnosprawnych2276
264Halina Strokol - Dyrektor Przedszkola nr 32274
265Rok 20182269
266Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną2247
267Szkoła Świadomego Planowania2244
268Andrzej Bujok2244
269Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych2238
270Statut Sołectwa Mościska2236
271Zgromadzenia publiczne2231
272Komisje2229
273Państwowa Komisja Wyborcza2222
274Agnieszka Grząba2221
275Udostępnienie dokumentacji2207
276Matuszczyk Grażyna2203
277Maria Leśniak2195
278Podatek od środków transportowych2187
279Turystyka2183
280Starosta Czesław2181
281Informacje dla wyborców niepełnosprawnych2178
282Róża Bryłka - Dyrektor Przedszkola nr 12176
283Zezwolenia na organizację imprezy masowej2173
2842014-20192170
285Szala Eugeniusz2152
286Tchórz Joanna2148
287Spendel Jan2135
288Jabłoński Stanisław2130
289Dane teleadresowe2119
290Informacje dla wyborców niepełnosprawnych2116
291Potysz Teresa2114
292Kopel Helena2110
293Więcek Irena2108
294Kurpas Adam2097
295Mapa interaktywna2083
296 Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym2082
297Skargi i wnioski2082
298Ogłoszenia dotyczące petycji wielokrotnej2060
29920162051
300Mach Jan2048
301Państwowa Komisja Wyborcza2040
302Zgony2039
30320152029
304Kadencja 2018 - 20232028
305Prawo wyborcze2006
306Informacje2005
307Państwowa Komisja Wyborcza2000
308Prawo wyborcze1941
309Lokale użytkowe1904
310Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"1875
311Wydział Gospodarki Przestrzennej i Odpadów Komunalnych1817
31220171782
313Transmisja obrad Rady Miejskiej1768
314Oświata1761
315Informacje1708
316Rejestr żłobków1676
317Dane teleadresowe1642
318Ogłoszenia1623
319Klauzula informacyjna RODO1617
320Danuta Lyra1582
3211532
322Żłobki i kluby dziecięce1497
323Badania w działaniu1449
324Konkurs plastyczny1431
325Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa1414
326Skład osobowy1401
327Warsztat wydobywczy1397
32820171345
329Inspektor Ochrony Danych1321
330Ocena działania Urzędu Miejskiego Orzesze1266
331Ogłoszenia1250
332Komisje1143
333Kadencja 2018 - 20231097
334Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami1051
335Samodzielne Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego1014
336Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku974
337Miejski Żłobek959
338Imienne wykazy głosowań881
339Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2019 r.852
3402018848
341Kadencja 2018-2023834
342Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych Placówek Oświatowych829
3432017827
344Joanna Drażyk - Dyrektor Przedszkola nr 2 820
345Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowe odprowadzenie ścieków762
346Rok 2019646
347Ratka Adam604
348Matuszczyk Grażyna603
3492019596
350Mach Jan581
351Gazda Rajmund579
352Informacje569
353Kaczmarczyk Grzegorz551
354Bortlik Grażyna547
355Kalus-Grzegorzek Joanna530
356Dane teleadresowe508
357Muras Adam508
358Łukasik Lechosław500
359Dudek Wojciech494
360Kurasz Joanna490
361Szola Piotr476
362Szweda Mateusz467
363Kiecka Damian467
364Mrowiec Damian466
365Giel Krzysztof459
366Raporty o stanie Miasta Orzesze444
367Wycisło Stanisław440
368Kadencja 2019-2023436
369Potysz Teresa433
370Macioszek Michał427
371Spendel Jan415
372Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych405
373Monika Bogusz - Dyrektor Miejskiego Żłobka398
374Kurek Janusz370
3752018324
376Sprawozdania finansowe za 2018322
377Sprawozdania finansowe łączne303
378Raport za rok 2018293
379Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta271
380Deklaracja dostępności238
381Mariola Szczekała192
382Bartłomiej Marek174
383Arkadiusz Bargiel172
384Druki162
385Brandys Artur159
386Zintegrowana Strategia Rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego151
387Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Środowiska150
388Wybory Prezydenta RP 2020 r.73
389Państwowa Komisja Wyborcza36
390Informacje Urzędu17