L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Nabór na wolne stanowiska urzędnicze19721
2Obowiązujące plany miejscowe9285
3Rada Miejska Orzesze7777
4Załatwianie spraw7164
5Podstawowe dane jednostki6874
6Ogłoszenia6854
7Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej6403
8Ogłoszenia6183
9Urząd Miejski Orzesze5994
10Jednostki organizacyjne5685
11Burmistrz5561
12Podatek od nieruchomości5184
13Plany miejscowe5064
14Wykaz osób nowo zatrudnionych4953
15Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny i "Rodzina 500+", Jednorazowe świadczenie "Za życiem", Dofinansowanie żłobkowe4584
16Dane kontaktowe4439
17Dotacje celowe dla osób fizycznych4328
18Informacje o posiedzeniach4129
19Uchwały Rady Miejskiej4113
20Zabytki gminy3826
21Zarządzenia Burmistrza3771
22Elektroniczne doręczanie dokumentów3549
23Wybory3473
24Studium3470
25Jednostki organizacyjne3469
26Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami3373
27Jednostki pomocnicze3361
28Radni3358
29Referat Świadczeń Rodzinnych3306
30Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego3239
31 Informacje Urzędu 3141
32Studium obowiązujące3087
33Podatek rolny2984
34Referat Spraw Obywatelskich2982
35Redakcja Biuletynu2956
36Dowody osobiste2933
37Zasób mienia gminy2919
38Budżet2919
39Podatek od środków transportowych2906
40Charakterystyka gminy2887
41Baza Aktów Prawa Miejscowego2886
42Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi2858
43Wydział Komunalny2795
44Wyszukiwarka2789
45Pozostałe sposoby doręczania dokumentów2674
46Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych2663
47Protokoły z posiedzeń sesji2621
48Program Ochrony Środowiska2608
49Dowody osobiste, meldunki, wybory2546
50Prognoza oddziaływania na środowisko2532
51Instrukcja obsługi2528
52Sprawdź stan swojej sprawy2527
53Studium w opracowaniu2515
54Strategia Rozwoju Miasta2513
55Wykaz rejestrów2513
56Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych2502
57Kadencja 2014 - 20182495
58Gospodarka nieruchomościami2441
59Wybory uzupełniające do Senatu RP w okręgu wyborczym 73 w 2014 roku2425
60Podatek leśny2402
61Wykaz ewidencji2353
62Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Orzesze2351
63Budownictwo, architektura, urbanistyka2347
64Słownik skrótów2337
65Zwrot podatku akcyzowego dla rolników2309
66Udostępnianie informacji publicznej2253
67Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi2248
68Język migowy w Urzędzie2243
69Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej2241
70Drogownictwo2235
71Wybory Prezydenta RP 20152225
72Urbanistyka, architektura, planowanie przestrzenne2224
73Program Gospodarki Niskoemisyjnej2217
74Wybory samorządowe w 2014 roku2204
75Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego2195
76Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2015 r.2178
77Dzienniki ustaw, monitory polskie2156
78Referat Finansowy ds. Budżetowych2135
79Biuro Organizacyjne2129
80Referendum ogólnokrajowe - 6 wrzesień 2015 r.2116
81Szkoły2097
82Ochrona środowiska2082
83Pracownicy2075
84Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej2070
85Indywidualne interpretacje prawa podatkowego2059
86Ponowne wykorzystanie informacji2057
87Dostęp dla osób niepełnosprawnych2053
88Sekretarz Miasta2049
89Biuro Obsługi Prawnej2049
90Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych2036
91Kadencja 2014 - 20182029
92Burmistrz Miasta1985
93Podatki - osoby prawne1960
94Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku1910
95Szkody górnicze1908
96Władze miasta1904
97Przedszkola1903
98Zbiorcza informacja o złożonych petycjach1899
99Skład osobowy1898
100Gospodarowanie nieruchomościami1897
101Urząd Stanu Cywilnego1893
102Działalność gospodarcza1860
103Geodezja, kartografia1849
104Podstawa prawna i sposób załatwiania1840
105Częściowa zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy 1816
106Gospodarka komunalna1812
107Rok 20151795
108Podatki - osoby fizyczne1792
109Wydział Edukacji1791
110Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Zarządczej1767
111Skarbnik Miasta1746
112Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych1720
113Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego1716
114Zakończone projekty1716
115Statuty sołectw1709
116Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji1702
117Zastępca Burmistrza Miasta1678
118Rok 20141674
119Szkoły1627
120Sekretarz Miasta1621
121Komunikacja, drogownictwo, transport1617
122Skarbnik Miasta1616
123Biuro Rady Miejskiej1612
124Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej1612
125Blaski Mirosław1611
126Urodzenia, małżeństwa, zgony1599
127Kadencja 2010 - 20141597
128Podatki i opłaty1590
129Mirosław Blaski1589
130Straż Miejska1587
131Inne1586
132Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej1581
133Sprawy obywatelskie1572
134Rejestr działalności regulowanej dot. odbierania odpadów komunalnych1555
135Zabytki nieruchome1521
136Archiwum1516
137Referat Finansowy ds. Oświatowych1509
138Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej1506
139Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze1501
140Wydział Finansowy1491
141Używanie herbu miasta, promocja1482
142Zastępca Burmistrza Miasta1472
143Miejski Zespół Oświaty1463
144Miejski Ośrodek Kultury1457
145Andrzej Szafraniec1457
146Miejska Biblioteka Publiczna1452
147Przedszkola1441
148Miejska Biblioteka Publiczna1417
149Uchwały1414
150Komisje1404
151Meldunki1394
152Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej1385
153Bortlik Grażyna1337
154Marek Bartłomiej1336
155Informacje Urzędu1331
156Wykaz sołtysów1308
157Dane teleadresowe1279
158Sprawy wojskowe1277
159Tabacki Aleksander1274
160Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"1268
161Zabytki ruchome1268
162Justyna Kret - Dyrektor Gimnazjum nr 31267
163Wiesław Klar1266
164Kadencja 2010 - 20141266
165Miejski Ośrodek Kultury1261
166Gospodarka lokalami1248
167Miejska Komisja Wyborcza1247
168Leśnictwo i łowiectwo1234
169Burmistrz Miasta1231
170Rejestr Instytucji Kultury1226
171Gazda Rajmund1225
172Kadencja 2015-20191216
173Kinga Szala - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81215
174Iwona Burszka1210
175Gabriela Kret - Dyrektor Zespołu Szkół1207
176Anna Czarnacka1194
177Statut Sołectwa Gardawice1192
178Spendel Jan1177
179Położenie1177
180Pozostałe sprawy1172
181Teresa Sontag - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51172
182Transport1171
183Zgoł Janusz1171
184Jolanta Szubert1169
185Jolanta Konsek1168
186Ewidencje niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego1159
187Elżbieta Goralczyk1158
188Studium nieobowiązujące1153
189Dane teleadresowe1152
190Fuchs Maria1150
191Adriana Pustelny - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61148
192Rolnictwo 1142
193Zarządzenia1139
194Potysz Teresa1138
195Kiecka Damian1129
196Matuszczyk Grażyna1121
197Bańczyk Józef1120
198Informacje1115
199Rok 20171115
200Kadencja 2011-20151113
201Szala Eugeniusz1111
202Mach Jan1107
203Buchalik Eugeniusz1104
204Informacje ogólne1103
205Violetta Smyczek1103
206Ochojski Antoni1103
207Mrowiec Damian1101
208Helbig Beata1100
209Więcej informacji o wyborach uzupełniających1095
210Działalność gospodarcza1090
211Barbara Tkocz - Dyrektor Gimnazjum nr 31089
212Komunikacja1088
213Informacje1087
214Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi1087
215Statut Sołectwa Zawiść1082
216Urodzenia1079
217Skład osobowy1077
218Lokale mieszkalne1077
219Informacje dla osób niepełnosprawnych1077
220Państwowa Komisja Wyborcza1075
221Beata Kałwak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81073
222Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41073
223Informacje1072
224Informacje dla osób niepełnosprawnych1072
225Barbara Grabowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21063
226Statut Sołectwa Zgoń1063
227Państwowa Komisja Wyborcza1056
228Monika Juranek1054
229Zbiórka publiczna1053
230Ogłoszenia1044
231Starosta Czesław1043
232Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków1042
233Małżeństwa1041
234Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych1040
235Szola Piotr1040
236Inne sprawy1039
237Informacje dla osób niepełnosprawnych1037
238Przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych1036
239Statut Sołectwa Woszczyce1035
240Aleksandra Ratka Bossard - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41028
241Łucja Hajduk1022
242Dane teleadresowe1013
243Olga Kaniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91013
244Ewa Golus - Dyrektor Gimnazjum nr 21013
245Alicja Geisler - Dyrektor Przedszkola nr 2 1009
246Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych1008
247Staże i praktyki1005
248Zaświadczenia1004
249Ewa Mach - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2998
250Zgromadzenia publiczne998
251Państwowa Komisja Wyborcza994
252Komisje985
253Statut Sołectwa Królówka980
254Małgorzata Lorens980
2552014-2019974
256Violetta Owczorz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10972
257Bernadeta Siecińska - Dyrektor Przedszkola nr 6970
258Statut Sołectwa Zazdrość968
259Mirosława Dziuba - Dyrektor Przedszkola nr 7967
260Matuszczyk Grażyna965
261Statut Sołectwa Zawada960
262Statut Sołectwa Mościska960
263Więcek Irena952
264Podatek od środków transportowych948
265Tchórz Joanna947
266Kurpas Adam947
267Szala Eugeniusz945
268Zezwolenia na organizację imprezy masowej943
269Mach Jan942
270Halina Strokol - Dyrektor Przedszkola nr 3938
271Udostępnienie dokumentacji935
272Zgony931
273Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9929
274Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2011-2017927
275 Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym924
276Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną923
277Jabłoński Stanisław917
278Andrzej Bujok917
279Informacje dla wyborców niepełnosprawnych912
280Potysz Teresa907
281Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Orzesze906
282Danuta Piwońska905
283Spendel Jan901
284Róża Bryłka - Dyrektor Przedszkola nr 1900
285Turystyka897
286Informacje896
287Państwowa Komisja Wyborcza890
288Informacje dla wyborców niepełnosprawnych888
289Agnieszka Grząba877
290Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orzesze na lata 2016-2022868
291Kopel Helena864
292Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2016863
293Skargi i wnioski861
294Prawo wyborcze859
295Państwowa Komisja Wyborcza856
296Maciej Bany853
297Dane teleadresowe852
298Maria Leśniak851
299Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Orzesze na lata 2014-2018837
300Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"828
3012016826
302Teresa Macioszek818
303Prawo wyborcze805
304Państwowa Komisja Wyborcza802
3052015790
306Przyznanie dodatku energetycznego757
307Wydział Inwestycji i Remontów749
308Lokale użytkowe748
309Tomasz Szier707
310Informacje664
311Dane teleadresowe632
312Rok 2017566
313Mapa interaktywna399
314Szkoła Świadomego Planowania311
315Wykaz złożonych petycji307
316Oświata304
3172017272
318Ogłoszenia dotyczące petycji wielokrotnej261
319Rejestr żłobków258
320Żłobki i kluby dziecięce230
321Danuta Lyra225
322Biuro Realizacji Projektów219
323Badania w działaniu166
324Konkurs plastyczny153
3252017136
326Warsztat wydobywczy102
327Konsultacje on-line86
328Ogłoszenia84
329Word cafe76

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl