L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Nabór na wolne stanowiska urzędnicze24649
2Obowiązujące plany miejscowe11624
3Rada Miejska Orzesze9600
4Załatwianie spraw8937
5Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej8423
6Ogłoszenia8403
7Podstawowe dane jednostki8013
8Ogłoszenia7837
9Urząd Miejski Orzesze7226
10Jednostki organizacyjne7092
11Burmistrz6708
12Podatek od nieruchomości6599
13Wykaz osób nowo zatrudnionych6256
14Plany miejscowe6251
15Dotacje celowe dla osób fizycznych5753
16Dane kontaktowe5741
17Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny i "Rodzina 500+", Jednorazowe świadczenie "Za życiem", Dofinansowanie żłobkowe5481
18Informacje o posiedzeniach5190
19Uchwały Rady Miejskiej5165
20Wybory4773
21Zabytki gminy4723
22Zarządzenia Burmistrza4652
23Elektroniczne doręczanie dokumentów4470
24Jednostki organizacyjne4358
25Studium4283
26Radni4277
27Jednostki pomocnicze4248
28Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami4242
29Referat Świadczeń Rodzinnych4090
30Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego4058
31Studium obowiązujące3893
32 Informacje Urzędu 3866
33Podatek rolny3818
34Charakterystyka gminy3751
35Referat Spraw Obywatelskich3734
36Podatek od środków transportowych3694
37Dowody osobiste3692
38Zasób mienia gminy3662
39Baza Aktów Prawa Miejscowego3662
40Redakcja Biuletynu3642
41Budżet3625
42Wydział Komunalny3605
43Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi3594
44Pozostałe sposoby doręczania dokumentów3479
45Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych3417
46Wyszukiwarka3383
47Program Ochrony Środowiska3359
48Protokoły z posiedzeń sesji3319
49Sprawdź stan swojej sprawy3309
50Dowody osobiste, meldunki, wybory3259
51Gospodarka nieruchomościami3258
52Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych3247
53Kadencja 2014 - 20183224
54Prognoza oddziaływania na środowisko3175
55Strategia Rozwoju Miasta3167
56Studium w opracowaniu3142
57Wykaz rejestrów3131
58Podatek leśny3104
59Instrukcja obsługi3098
60Urbanistyka, architektura, planowanie przestrzenne3067
61Wybory uzupełniające do Senatu RP w okręgu wyborczym 73 w 2014 roku3011
62Budownictwo, architektura, urbanistyka2991
63Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Orzesze2969
64Zwrot podatku akcyzowego dla rolników2960
65Wykaz ewidencji2937
66Drogownictwo2924
67Słownik skrótów2889
68Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi2867
69Biuro Organizacyjne2851
70Udostępnianie informacji publicznej2849
71Program Gospodarki Niskoemisyjnej2845
72Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej2813
73Szkoły2802
74Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego2801
75Referat Finansowy ds. Budżetowych2790
76Ochrona środowiska2787
77Język migowy w Urzędzie2786
78Wybory samorządowe w 2014 roku2769
79Wybory Prezydenta RP 20152744
80Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2015 r.2726
81Dzienniki ustaw, monitory polskie2719
82Kadencja 2014 - 20182718
83Pracownicy2716
84Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych2674
85Biuro Obsługi Prawnej2666
86Indywidualne interpretacje prawa podatkowego2657
87Referendum ogólnokrajowe - 6 wrzesień 2015 r.2654
88Wydział Edukacji2640
89Sekretarz Miasta2639
90Ponowne wykorzystanie informacji2603
91Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej2601
92Dostęp dla osób niepełnosprawnych2595
93Burmistrz Miasta2547
94Skład osobowy2499
95Podatki - osoby prawne2497
96Zbiorcza informacja o złożonych petycjach2485
97Przedszkola2485
98Władze miasta2457
99Gospodarowanie nieruchomościami2456
100Zakończone projekty2450
101Urząd Stanu Cywilnego2445
102Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku2441
103Geodezja, kartografia2440
104Szkody górnicze2432
105Podstawa prawna i sposób załatwiania2400
106Działalność gospodarcza2393
107Gospodarka komunalna2365
108Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Zarządczej2319
109Podatki - osoby fizyczne2313
110Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego2312
111Częściowa zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy 2295
112Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych2260
113Zastępca Burmistrza Miasta2258
114Skarbnik Miasta2257
115Rok 20152230
116Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji2202
117Statuty sołectw2152
118Wydział Finansowy2148
119Szkoły2144
120Referat Finansowy ds. Oświatowych2142
121Podatki i opłaty2137
122Komunikacja, drogownictwo, transport2130
123Sekretarz Miasta2122
124Rok 20142117
125Urodzenia, małżeństwa, zgony2114
126Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej2107
127Biuro Rady Miejskiej2107
128Skarbnik Miasta2102
129Straż Miejska2101
130Mirosław Blaski2090
131Sprawy obywatelskie2085
132Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej2066
133Blaski Mirosław2045
134Inne2037
135Kadencja 2010 - 20142021
136Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i szkody górnicze1992
137Zabytki nieruchome1980
138Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej1968
139Archiwum1965
140Używanie herbu miasta, promocja1957
141Miejski Ośrodek Kultury1945
142Miejski Zespół Oświaty1943
143Miejska Biblioteka Publiczna1942
144Rejestr działalności regulowanej dot. odbierania odpadów komunalnych1941
145Zastępca Burmistrza Miasta1939
146Przedszkola1910
147Meldunki1879
148Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej1872
149Miejska Biblioteka Publiczna1870
150Komisje1859
151Uchwały1856
152Andrzej Szafraniec1856
153Rok 20171822
154Bortlik Grażyna1764
155Wykaz sołtysów1734
156Marek Bartłomiej1725
157Miejski Ośrodek Kultury1710
158Zabytki ruchome1704
159Gospodarka lokalami1703
160Informacje Urzędu1696
161Tabacki Aleksander1693
162Justyna Kret - Dyrektor Gimnazjum nr 31690
163Wiesław Klar1689
164Dane teleadresowe1686
165Gazda Rajmund1668
166Sprawy wojskowe1647
167Gabriela Kret - Dyrektor Zespołu Szkół1644
168Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"1640
169Kadencja 2010 - 20141630
170Jolanta Konsek1630
171Burmistrz Miasta1627
172Kinga Szala - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81615
173Kadencja 2015-20191614
174Informacje ogólne1607
175Położenie1602
176Rejestr Instytucji Kultury1594
177Miejska Komisja Wyborcza1591
178Leśnictwo i łowiectwo1587
179Statut Sołectwa Gardawice1587
180Teresa Sontag - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51578
181Pozostałe sprawy1576
182Jolanta Szubert1569
183Iwona Burszka1567
184Studium nieobowiązujące1562
185Anna Czarnacka1558
186Transport1542
187Zarządzenia1530
188Spendel Jan1530
189Buchalik Eugeniusz1529
190Elżbieta Goralczyk1524
191Ewidencje niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego1512
192Rolnictwo 1510
193Fuchs Maria1510
194Kiecka Damian1510
195Potysz Teresa1506
196Informacje1501
197Bańczyk Józef1499
198Zgoł Janusz1499
199Mach Jan1498
200Matuszczyk Grażyna1495
201Dane teleadresowe1490
202Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Orzesze1488
203Adriana Pustelny - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61486
204Działalność gospodarcza1481
205Ochojski Antoni1477
206Barbara Grabowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21466
207Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi1466
208Lokale mieszkalne1464
209Informacje1464
210Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2011-20171463
211Beata Kałwak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81460
212Mrowiec Damian1455
213Informacje1453
214Kadencja 2011-20151452
215Szala Eugeniusz1449
216Statut Sołectwa Zawiść1444
217Helbig Beata1442
218Komunikacja1440
219Barbara Tkocz - Dyrektor Gimnazjum nr 31437
220Violetta Smyczek1437
221Ogłoszenia1432
222Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41427
223Statut Sołectwa Zgoń1425
224Skład osobowy1425
225Urodzenia1422
226Państwowa Komisja Wyborcza1421
227Informacje dla osób niepełnosprawnych1419
228Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych1419
229Wydział Inwestycji i Remontów1418
230Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orzesze na lata 2016-20221418
231Więcej informacji o wyborach uzupełniających1414
232Zaświadczenia1413
233Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 20161412
234Informacje dla osób niepełnosprawnych1410
235Zbiórka publiczna1408
236Państwowa Komisja Wyborcza1403
237Przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych1400
238Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Orzesze na lata 2014-20181400
239Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków1399
240Małżeństwa1397
241Statut Sołectwa Woszczyce1394
242Monika Juranek1394
243Ewa Golus - Dyrektor Gimnazjum nr 21394
244Łucja Hajduk1394
245Aleksandra Ratka Bossard - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41387
246Inne sprawy1380
247Małgorzata Lorens1377
248Informacje dla osób niepełnosprawnych1373
249Szola Piotr1371
250Starosta Czesław1354
251Alicja Geisler - Dyrektor Przedszkola nr 2 1353
252Olga Kaniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91350
253Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych1344
254Staże i praktyki1341
255Dane teleadresowe1340
256Statut Sołectwa Królówka1335
257Jolanta Trybus - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 91328
258Ewa Mach - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21327
259Komisje1318
260Państwowa Komisja Wyborcza1317
261Bernadeta Siecińska - Dyrektor Przedszkola nr 61314
262Mirosława Dziuba - Dyrektor Przedszkola nr 71314
263Statut Sołectwa Zazdrość1314
264Zgromadzenia publiczne1313
265Violetta Owczorz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 101307
266Statut Sołectwa Zawada1299
267Statut Sołectwa Mościska1293
268Podatek od środków transportowych1289
2692014-20191288
270Maciej Bany1284
271Halina Strokol - Dyrektor Przedszkola nr 31275
272Matuszczyk Grażyna1270
273Danuta Piwońska1262
274Zezwolenia na organizację imprezy masowej1261
275Więcek Irena1260
276Tchórz Joanna1252
277Szala Eugeniusz1248
278Andrzej Bujok1243
279Kurpas Adam1240
280Udostępnienie dokumentacji1239
281Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną1237
282Turystyka1236
283Agnieszka Grząba1236
284Mach Jan1236
285Róża Bryłka - Dyrektor Przedszkola nr 11233
286Zgony1230
287Informacje dla wyborców niepełnosprawnych1228
288 Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym1222
289Jabłoński Stanisław1217
290Teresa Macioszek1211
291Informacje1210
292Potysz Teresa1209
293Spendel Jan1208
294Rok 20171207
295Państwowa Komisja Wyborcza1201
296Kopel Helena1175
29720161175
298Maria Leśniak1174
299Informacje dla wyborców niepełnosprawnych1167
300Dane teleadresowe1162
301Państwowa Komisja Wyborcza1148
302Skargi i wnioski1147
303Prawo wyborcze1130
304Prawo wyborcze1103
305Tomasz Szier1100
30620151097
307Państwowa Komisja Wyborcza1075
308Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"1046
309Lokale użytkowe1040
310Informacje916
311Dane teleadresowe889
312Szkoła Świadomego Planowania880
313Wykaz złożonych petycji848
314Mapa interaktywna810
315Biuro Realizacji Projektów787
316Ogłoszenia dotyczące petycji wielokrotnej780
317Oświata710
3182017646
319Rejestr żłobków596
320Danuta Lyra552
321Żłobki i kluby dziecięce527
322Wybory samorządowe w 2018 roku525
323Konkurs plastyczny481
324Badania w działaniu451
3252017433
326Warsztat wydobywczy406
327Ogłoszenia362
328Rok 2018177
329Klauzula informacyjna RODO165
330Ocena działania Urzędu Miejskiego Orzesze83
331Inspektor Ochrony Danych46
33244
333201727
334Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowe odprowadzenie ścieków23