> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
 
ul. Orzeszkowej - działki nr 341-19 i 343-19.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2018-01-11 10:34:19.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 
rejon ul. Modrzewiowej - działki nr 1614-47 oraz 1615-47.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-10-19 14:29:28.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
 
rejon ul. Modrzewiowej - działki nr 1613-47 oraz 156-18.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-10-12 12:15:30.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia na okres do 3 lat

ul. Wiosny Ludów - działka nr 404-154

 
ul. Gostyńska - działkki nr 210-36 i 613-38.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Mabiej Bany | Data wprowadzenia: 2017-06-29 11:44:58.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym

ul. Łączna - działka nr 69.pdf

ul. Pocztowa - działka nr 204-63.pdf

ul. Żorska - działka nr 654-47.pdf

 
ul. Kwiatowa - działka nr 887-100.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-04-03 13:33:49.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia na okres do 3 lat
 
ul. Fabryczna - działki nr 1123-306, 1145-389, 1144-389.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-03-16 08:41:49 | Data modyfikacji: 2017-03-16 08:43:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia na okres do 3 lat
 
ul. Uczniowska - działka nr 912-68.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2017-02-10 08:28:09 | Data modyfikacji: 2017-03-16 08:43:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie
bezprzetargowym
 
ul. Piastowska - działka nr 583-15.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-12-08 08:58:17 | Data modyfikacji: 2017-03-16 08:43:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym
 
ul. Matejki - działka nr 962-2.pdf

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-11-23 07:50:02 | Data modyfikacji: 2017-03-16 08:43:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym

ul. Św. Wawrzyńca - działka nr 455-1

ul. Mikołowska - działka nr 1196-12

 
ul. Armii Ludowej - działka nr 1457-102.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-11-17 08:31:36 | Data modyfikacji: 2017-03-16 08:43:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
trybie przetargowym
 
ul. Biedronek - działka nr 315-56.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-11-03 09:13:03 | Data modyfikacji: 2017-03-16 08:43:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
trybie przetargowym
 
ul. Św. Wawrzyńca - działka nr 424-7.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-09-19 11:25:41 | Data modyfikacji: 2017-03-16 08:43:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie
bezprzetargowym
 
ul. Bukowina - działka nr 860-216.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-09-15 12:01:13 | Data modyfikacji: 2017-03-16 08:43:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym

ul. W. Łokietka - działki nr 606/18 i 617/19 oraz Kazimierza Wielkiego - działka nr 607/18

ul. Dolna - działki nr 1174/244 i 1175/244 oraz 1176/244 i 1177/244

 
ul. Wiosny Ludów - działka nr 855-2.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-09-15 11:49:22 | Data modyfikacji: 2017-03-16 08:43:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w
trybie bezprzetargwym
 
wykaz - działka nr 585-69.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-06-17 09:36:36 | Data modyfikacji: 2017-03-16 08:43:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia na okres do 3 lat
 
wykaz - dzierżawa.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-06-03 08:27:03 | Data modyfikacji: 2016-06-03 08:28:25.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w
trybie bezprzetargowym - ul. Skośna

wykaz - dzialka nr 3006-86..

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-03-11 10:34:23 | Data modyfikacji: 2016-03-11 10:43:39.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w
trybie przetargowym - ul. Fabryczna

wykaz - działka nr 1460-291

 

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-03-11 10:30:03 | Data modyfikacji: 2016-05-13 12:41:22.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia - ul. Klonowa
 
wykaz - ul. Klonowa.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2016-01-29 12:51:08 | Data modyfikacji: 2016-05-13 12:41:22.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w
trybie przetargowym

wykaz - sprzedaż - ul. Gliwicka działki nr 638/148 i 627/147

wykaz - sprzedaż - ul. Gliwicka działki nr 636/151 i 632/153

 

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:05:47 | Data modyfikacji: 2015-10-30 09:13:20.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

wykaz - zbycie - ul. Klubowa - działka nr 409/72

wykaz - zbycie - ul. Akacjowa - działka nr 246/12

 

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-09-04 09:11:22 | Data modyfikacji: 2015-09-04 09:19:27.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w
trybie przetargowym

wykaz - sprzedaż - ul. Świętojańska - działka nr 203/159

wykaz - sprzedaż - ul. Kwiatowa-Matejki - działka nr 902/2

wykaz - sprzedaż - ul. Wiosny Ludów - działka nr 865/110

wykaz - sprzedaż - ul. Wiosny Ludów - działka nr 853/2

wykaz - sprzedaż - ul. Wiosny Ludów - działka nr 855/2

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sylwia Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-07 11:36:03 | Data modyfikacji: 2015-08-07 11:47:41.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia - ul. Gliwicka
 
wykaz u. Gliwicka.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2015-07-24 09:34:23 | Data modyfikacji: 2015-08-07 11:47:41.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia - ul. Kobiórska
 
wykaz ul. Kobiorska.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Anna Kaliszewska | Data wprowadzenia: 2015-07-24 09:31:56 | Data modyfikacji: 2015-08-07 11:47:41.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w
trybie przetargowym - ul. Św. Wawrzyńca
 
wykaz - sprzedaż - Św.Wawrzyńca.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-06-19 09:27:57 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:28:46.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w
trybie przetargowym - ul. Dolna
 
wykaz - sprzedaż - Dolna.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-06-19 09:10:23 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:29:10.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w
trybie przetargowym - ul. Jasna
 
wykaz - sprzedaż, ul. Jasna.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-04-24 08:28:12 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:29:10.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w
trybie przetargowym - ul. Kwiatowa
 
wykaz - sprzedaż, ul. Kwiatowa.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-04-24 08:26:03 | Data modyfikacji: 2015-06-19 09:29:10.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia

wykaz - dzierżawa - ul. Fabryczna - działka nr 1182/306

wykaz - dzierżawa - ul. Orzeszkowej - działka nr 347/19

wykaz - dzierżawa - ul. Gliwicka - działka nr 1317/244

wykaz - dzierżawa - ul. Fabryczna - działka nr 1130/291

 

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2015-02-27 09:57:29 | Data modyfikacji: 2015-02-27 10:09:45.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w
trybie przetargowym - ul. W. Łokietka oraz
Kazimierza Wielkiego

wykaz - sprzedaż - ul. W. Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego

 

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-08-01 07:55:46 | Data modyfikacji: 2014-10-17 12:10:07.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w
trybie bezprzetargowym - ul. Akacjowa
 
wykaz - sprzedaż ul. Akacjowa.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-07-04 08:53:38 | Data modyfikacji: 2014-10-17 12:10:07.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w
trybie przetargowym - ul. Biedronek

wykaz - sprzedaż ul. Biedronek

 

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-07-04 08:51:11 | Data modyfikacji: 2014-10-16 12:52:38.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 
wykaz - dzierżawa ul. Dolna.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:58:54 | Data modyfikacji: 2014-10-16 12:52:38.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w
trybie przetargowym - ul. Wiosny Ludów
 
sprzedaż_wiosny ludów.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-02-18 12:36:09 | Data modyfikacji: 2014-10-16 12:52:38.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia na okres do 3 lat - ul.
Grzegorczyka
 
dzierżawa_grzegorczyka.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-02-18 12:28:08 | Data modyfikacji: 2014-10-16 12:52:38.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia na okres do 3 lat - ul. Gliwicka
 
dzierżawa_gliwicka.pdf

Opublikowane przez: Anna Kaliszewska | Autor: Maciej Bany | Data wprowadzenia: 2014-02-18 11:45:31 | Data modyfikacji: 2014-10-16 12:52:38.

Zobacz:
 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia .  Przetargi . 
Data wprowadzenia: 2014-02-18 11:45:31
Autor: Maciej Bany
ObowižEzuje od: 2014-02-07
Opublikowane przez: Anna Kaliszewska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl