Komisja Rewizyjna

Dnia 22 kwietnia 2021r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej w Jaśkowicach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Kontrola akcji zima 2019/2020.
2. Zapoznanie Komisji z ekspertyzą dotyczącą rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach.
3. Sprawy bieżące.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Grzegorz Kaczmarczyk | Data wprowadzenia: 2021-04-15 09:22:33 | Data modyfikacji: 2021-04-20 07:52:44.
Komisja Ładu i Porządku oraz Przestrzegania
Prawa

Dnia 21 kwietnia 2021r. o godz. 15.00 w Orzeskim Centrum Możliwości odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa.

Tematyka posiedzenia:

1. Stadion Miejski – analiza sytuacji.
2. Remont w OSP Orzesze – analiza sytuacji.
3. Stan dróg – oznakowanie, oświetlenie, stan infrastruktury drogowej po sezonie zimowym.
4. Stan realizacji działań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych.
5. Współpraca z Wodami Polskimi w zakresie utrzymania rzek na terenie Orzesza.
6. Sprawy bieżące.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Lechosław Łukasik | Data wprowadzenia: 2021-04-15 09:17:23 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:19:56.
XXX Sesja

Dnia 13 kwietnia 2021r. o godz. 15.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej Orzesze. Obrady sesji zostaną przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Porządek obrad w załączniku.

W związku z Sesją odbywającą się za pomocą środków komunikacji elektronicznej mieszkańcy zainteresowani udziałem w tym posiedzeniu proszeni są o kontakt telefoniczny z Biurem Rady Miejskiej.
Telefony: 323248825 lub 667925705

Porządek obrad

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Jan Mach | Data wprowadzenia: 2021-04-08 09:51:41.
Komisja Gospodarki Komunalnej, Budownictwa,
Budżetu i Mienia Gminy

Dnia 07 kwietnia 2021r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy. Obrady Komisji zostaną przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja dotycząca stanowiska Wojewody w sprawie uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej.
3. Akcja zima – przebieg oraz poziom wykorzystania środków finansowych.
4. Sprawy bieżące.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Krzysztof Giel | Data wprowadzenia: 2021-04-01 11:54:49.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Dnia 24 marca 2021r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Obrady Komisji zostaną przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów placówek oświatowych, ze wzdlędu na brak zapewnienia elektronicznych skrzynek podawczych na platformie ePUAP.
2. Sprawy bieżące.

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Joanna Kalus-Grzegorzek | Data wprowadzenia: 2021-03-18 12:50:05.
Komisja Rewizyjna

Dnia 18 marca 2021r. o godz. 15.00 w sali Orzeskiego Centrum Możliwości odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1. Wizja w terenie - zadanie Otwarta Strefa Aktywności przy ul.Mlecznej w Orzeszu–Gardawicach.
2. Kontrola remontów w placówkach oświatowych.
3. Kontrola akcji zima 2019/2020.
4. Sprawy bieżące.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Grzegorz Kaczmarczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-12 12:34:22.
Komisja Ładu i Porządku oraz Przestrzegania
Prawa

Dnia 16 marca 2021r. o godz. 15.00 w Orzeskim Centrum Możliwości odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa.

Tematyka posiedzenia:

1. Raport z przebiegu zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta.
2. Raport z działań prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu.
3. Analiza prac związanych z budową sieci kanalizacji do nowej oczyszczalni.
4. Analiza stanu drzew w obrębie dróg na terenie miasta.
5. Sprawy bieżące m.in.:
- zgłoszona sprawa nawierzchni ul.Kominiarskiej,
- zgłoszona sprawa zadrzewienia w obrębie ul.Waryńskiego,
- zgłoszona sprawa awarii dachu w budynku komunalnym przy ul.Ulbrycha.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Lechosław Łukasik | Data wprowadzenia: 2021-03-12 12:32:01.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Dnia 10 marca 2021r. o godz. 15.00 w Orzeskim Centrum Możliwości odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Orzesze.
2. Sprawy bieżące.

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Joanna Kalus-Grzegorzek | Data wprowadzenia: 2021-03-03 10:27:16.
Komisja Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i
Sportu

Dnia 02 marca 2021r. o godz. 14.30 w Szkole Podstawowej Nr 1 rozpocznie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Turytyki, Rekreacji i Sportu.

Tematyka posiedzenia:
1. Wizytacja placówek zgłaszających potrzebę rozbudowy.
2. Informacja na temat nagród sportowych przyznanych za 2020 rok.
3. Sprawy bieżące.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Joanna Kalus-Grzegorzek | Data wprowadzenia: 2021-02-25 09:09:56.
XXIX Sesja

Dnia 25 lutego 2021r. o godz. 15.00 w sali widowiskowej w Jaśkowicach odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej Orzesze. Porządek obrad w załączniku.

Porządek obrad

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Jan Mach | Data wprowadzenia: 2021-02-19 07:57:31.
Komisja Gospodarki Komunalnej, Budownictwa,
Budżetu i Mienia Gminy

Dnia 23 lutego 2021r. o godz.15.00 w sali widowiskowej w Jaśkowicach odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

 

 

 

Tematyka posiedzenia:
1. Spotkanie z przedstawicielami firmy świadczącej na terenie Miasta Orzesze usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej.
3. Analiza realizacji funduszu sołeckiego w 2020 roku.
4. Sprawy bieżące.

 

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Krzysztof Giel | Data wprowadzenia: 2021-02-19 07:56:25.
Komisja Ładu i Porządku oraz Przestrzegania
Prawa

Dnia 18 lutego 2021r. o godz. 15.00 w Orzeskim Centrum Możliwości odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa.

 

Tematyka posiedzenia:
1. Analiza oraz ocena przebiegu zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta.
2. Gospodarka odpadami – analiza warunków odbiór odpadów po przetargu.
3. Sprawy bieżące.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Lechosław Łukasik | Data wprowadzenia: 2021-02-15 09:32:23.
Komisja Rewizyjna

Dnia 15 lutego 2021r. o godz. 15.00 w sali widowiskowej w Jaśkowicach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja na temat awarii w Przedszkolu w Jaśkowicach.
2. Sprawy bieżące.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2021-02-09 09:54:59.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Dnia 10 lutego 2021r. o godz. 14.30 w Orzeskim Centrum Możliwości odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Orzesze związanej z prowadzoną sprawą administracyjną w temacie dotyczącym nakazania wykonania urządzeń zapobiegających szkodom lub przywrócenia stanu poprzedniego w związku ze zmianą stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2020 roku.
3. Sprawy bieżące.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Joanna Kalus-Grzegorzek | Data wprowadzenia: 2021-02-04 13:09:30.
XXVIII Sesja

Dnia 04 lutego 2021r. o godz. 15.00 w sali widowiskowej w Jaśkowicach odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej Orzesze. Porządek obrad w załączniku.

Porządek obrad

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Jan Mach | Data wprowadzenia: 2021-01-29 08:26:24.
Komisja Gospodarki Komunalnej, Budownictwa,
Budżetu i Mienia Gminy

Dnia 03 lutego 2021r. o godz.15.00 w sali widowiskowej w Jaśkowicach odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

 

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej.
2. Analiza planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Orzesze.
3. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2020 roku.
4. Sprawy bieżące.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Krzysztof Giel | Data wprowadzenia: 2021-01-29 08:22:03.
Komisja Kultury, Oświaty, Turystyki, Rekreacji i
Sportu

Dnia 02 lutego 2021r. o godz. 15.00 w Orzeskim Centrum Możliwości odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Turytyki, Rekreacji i Sportu.

Tematyka posiedzenia:

1. Organizacja sztabu WOŚP-u – zasady funkcjonowania, dotychczasowe zbiórki.
2. Zapoznanie się z działalnością Harcerzy w Orzeszu.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2020 roku.
5. Sprawy bieżące.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Joanna Kalus-Grzegorzek | Data wprowadzenia: 2021-01-27 14:22:38.
Komisja Ładu i Porządku oraz Przestrzegania
Prawa

Dnia 14 stycznia 2021r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa. Obrady Komisji zostaną przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Tematyka posiedzenia:
1. Analiza oraz ocena przebiegu zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta.
2. Zarządzenie kryzysowe - Obrona Cywilna procedury postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia spowodowanego czynnikami atmosferycznymi (śnieżyce, wichury, powódź, itp.).
3. Stan przygotowania przetargu na odbiór odpadów z terenu miasta Orzesze w 2021r.
4. Stan przygotowania konkursu na projekt/koncepcję zagospodarowanie działek miejskich w Centrum (Tesco -Kwiatowa).
5. Analiza działań w zakresie gospodarki mieszkaniowej, w kontekście prowadzonych remontów i procedur przyznawania mieszkań komunalnych w mieście.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2020r.
7. Sprawy bieżące.

 

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Lechosław Łukasik | Data wprowadzenia: 2021-01-12 11:20:44.
Komisja Rewizyjna

Dnia 07 stycznia 2020r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Obrady komisji zostaną przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Tematyka posiedzenia:
1. Kontrola zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu – Gardawicach.
2. Informacja na temat awarii w Przedszkolu w Jaśkowicach.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji za II półrocze 2020r.
4. Sprawy bieżące.

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Grzegorz Kaczmarczyk | Data wprowadzenia: 2020-12-30 11:08:47 | Data modyfikacji: 2020-12-30 12:00:26.

Zobacz:
 Rok 2021 .  Rok 2020 .  Rok 2019 .  Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 . 
Data wprowadzenia: 2020-12-30 11:08:47
Data modyfikacji: 2020-12-30 12:00:26
Autor: Grzegorz Kaczmarczyk
Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek