Zamówienia do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe w zakresie zorganizowania 2-dniowej wycieczki edukacyjnej do Warszawy dla uczniów klas 6, 7, 8 szkół podstawowych (SP nr 4, SP nr 5 i SP nr 6) w Orzeszu w ramach projektu pn. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Opublikowane przez: Aneta Russek | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:09:22.
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.:
„Operaty szacunkowe określające wartość
nieruchomości na terenie Miasta Orzesze”

 

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Określenia wzrostu wartości rynkowych nieruchomości dla określenia wysokości opłaty planistycznej (przed i po zbyciu)
informujemy, że w dniu 10.02.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Z pośród 9 złożonych propozycji cenowych najkorzystniejszą okazała się oferta firmy Grażyna Maria Wyleżuch Rzeczoznawca Majątkowy z siedzibą w Suszcu.

Zapytanie ofertowe - renta planistyczna

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-14 11:00:49 | Data modyfikacji: 2020-02-14 12:38:12.
Data wprowadzenia: 2020-01-14 11:00:49
Data modyfikacji: 2020-02-14 12:38:12
Autor: Mirosław Blaski
ObowižEzuje od: 2020-01-14
Opublikowane przez: Joanna Różańska