Rok 2020

Konsultacje Nr 2 /2020

Zarządzenie Nr VIII/35/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Żłobka w Orzeszu

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Orzesze"

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-02-19 08:58:00 | Data modyfikacji: 2020-02-19 09:00:40.
Protokół konsultacji Nr 1/2020

Protokół konsultacji z dnia 30.01.2020r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-01-30 09:15:33.
Konsultacje Nr 1/2020

Zarządzenie Nr VIII/18/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Orzesze na lata 2020-2024

Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowyc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-01-22 14:46:47.
Data wprowadzenia: 2020-01-22 14:46:47
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska