Protokół konsultacji Nr 3/2021

Protokół konsultacji z dnia 09.04.2021r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-04-12 10:18:48.
Konsultacje Nr 3/2021

Zarządzenie Nr VIII/64/2021 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej Miasta Orzesze za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w punktach sprzedaży prowadzonych na terenie Miasta Orzesze z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sp

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-04-01 12:22:42.
Protokół konsultacji Nr 2/2021

Protokół konsultacji z dnia 23.02.2021r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-02-23 14:20:21.
Konsultacje Nr 2/2021

Zarządzenie Nr VIII/37/2021 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Miastu Orzesze lub jego jednostkom organizacyjnym...

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Orzesze

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXVII/325/20 z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi...

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-02-15 14:57:40.
Protokół konsultacji Nr 1/2021

Protokół konsultacji z dnia 03.02.2021r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-02-04 08:24:45.
Konsultacje Nr 1/2021

Zarządzenie Nr VIII/13/2021 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2021

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-01-26 10:50:32.
Data wprowadzenia: 2021-01-26 10:50:32
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska