Rok 2018

Uchwała Nr III/26/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr
II/6/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 5 grudnia
2018r. dotyczącej powołania i ustalenia składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
działającej przy Radzie Miejskiej na okres
kadencji 2018-2023
 26.-2018..pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:28:29.
Uchwała Nr III/25/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr
II/5/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 5 grudnia
2018r. dotyczącej powołania i ustalenia składu
osobowego Komisji Rewizyjnej działającej przy
Radzie Miejskiej na okres kadencji 2018-2023
 25-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:20:32.
Uchwała Nr III/24/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr
II/4/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 5 grudnia
2018r. dotyczącej powołania i ustalenia składu
osobowego stałej Komisji działającej przy
Radzie Miejskiej na okres kadencji 2018-2023
 24-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:18:14.
Uchwała Nr III/23/18 w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze,
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełniania kryteriów oraz
przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów
 23-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:15:27.
Uchwała Nr III/22/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 22-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:14:04.
Uchwała Nr III/21/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 21-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:12:44.
Uchwała Nr III/20/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 20-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:11:09.
Uchwała Nr III/19/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 19-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:10:00.
Uchwała Nr III/18/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 18-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:08:44.
Uchwała Nr III/17/18 w sprawie wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej
straży pożarnej Miasta Orzesze za udział w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
lub gminę
 17-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:06:34.
Uchwała Nr III/16/18 w sprawie uchylenia uchwały
Nr XLV/593/18 z dnia 8 maja 2018r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu
 16-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:05:15.
Uchwała Nr III/15/18 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2018 rok
 15-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:03:31.
Uchwała Nr III/14/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2033
 14-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:02:49 | Data modyfikacji: 2018-12-18 08:48:00.
Uchwała Nr III/13/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr
LI/677/18 z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie
rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok
 13-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:00:53.
Uchwała Nr III/12/18 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2019
 12-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 09:59:24.
Uchwała Nr III/11/18 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Orzeszu na rok 2019
 11-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 09:57:53.
Uchwała Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na
finansowanie zadania własnego na 2019 rok
 10-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 09:55:26.
Uchwała Nr III/9/18 w sprawie ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2019 rok
 9-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 09:50:22.
Uchwała Nr III/8/18 w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Orzesze na 2019 rok
 8.-2018..pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 09:47:57.
Uchwała Nr III/7/18 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2019-2027
 7-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-17 09:41:09 | Data modyfikacji: 2018-12-18 08:46:07.
Uchwała Nr II/6/18 w sprawie powołania i
ustalenia składu osobowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji działającej przy Radzie
Miejskiej na okres kadencji 2018-2023
 6-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:38:30.
Uchwała Nr II/5/18 w sprawie powołania i
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
działającej przy Radzie Miejskiej na okres
kadencji 2018-2023
 5-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:36:19.
Uchwała Nr II/4/18 w sprawie powołania i
ustalenia składu osobowego stałej komisji
działającej przy Radzie Miejskiej na okres
kadencji 2018-2023
 4-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:31:10 | Data modyfikacji: 2018-12-06 14:32:57.
Uchwała Nr I/3/18 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Orzesze
 3-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-26 12:46:44.
Uchwała Nr I/2/18 w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczącego Rady Miejskiej Orzesze na okres
kadencji 2018-2023
 2-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-26 12:43:35 | Data modyfikacji: 2018-11-26 12:44:52.
Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej Orzesze na okres
kadencji 2018-2023
 1-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-26 12:40:55.
Uchwała Nr LI/687/18 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze
ogólnogminnym dotyczących zmiany granic
administracyjnych Gminy Orzesze z Gminą Łaziska
Górne
 687.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:21:32.
Uchwała Nr LI/686/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zamienę nieruchomości
 686.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:19:03.
Uchwała Nr LI/685/18 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 685.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:17:29.
Uchwała Nr LI/684/18 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 684.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:16:11.
Uchwała Nr LI/683/18 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 683.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:14:58.
Uchwała Nr LI/682/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze
 682.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:13:28.
Uchwała Nr LI/681/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 681.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:11:06.
Uchwała Nr LI/680/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 680.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:09:42.
Uchwała Nr LI/679/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 679.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:08:24.
Uchwała Nr LI/678/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 678.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:07:09.
Uchwała Nr LI/677/18 w sprawie rocznego programu
współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
 677.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:05:27.
Uchwała Nr LI/676/18 w sprawie przyjęcia
Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Miasta Orzesze na lata
2019-2023
 676.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:02:58.
Uchwała Nr LI/675/18 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2019r.
 675.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 11:59:38.
Uchwała Nr LI/674/18 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/532/17 z dnia
14 grudnia 2017r. dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na 2018 rok zmienianej Uchwałą
Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVII/616/18 z dnia
21 czerwca 2018r., Nr XLVIII/633/18 z dnia
2 sierpnia 2018r., Nr XLIX/649/18 z dnia
27 września 2018r. oraz Nr L/666/18 z dnia
18 października 2018r.
 674.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 11:57:35.
Uchwała Nr LI/673/18 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2018 rok
 673.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 11:53:25.
Uchwała Nr LI/672/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2033
 672.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 11:51:15 | Data modyfikacji: 2018-11-20 11:54:30.
Uchwała Nr LI/671/18 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Orzeszu w obrębie Gardawice
(zmiany obszarowe)
 671a.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 11:49:01 | Data modyfikacji: 2018-11-20 09:12:06.
Uchwała Nr L/670/18 w sprawie wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej
straży pożarnej Miasta Orzesze ze udział w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
lub gminę
 670.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-24 12:56:58.
Uchwała Nr L/669/18 w sprawie obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych
 669.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:22:46.
Uchwała Nr L/668/18 w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia
świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie
żłobkowe” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat
3
 668a.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:20:20.
Uchwała Nr L/667/18 o zmianie uchwały w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych dla
operatorów i przewoźników, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto
Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych
przystanków
 667a.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:14:24.
Uchwała Nr L/666/18 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/532/17 z dnia 14
grudnia 2017r. dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2018 rok zmienianej Uchwałą
Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVII/616/18 z dnia 21
czerwca 2018r. oraz Nr XLVIII/633/18 z dnia 2
sierpnia 2018r. oraz Nr XLIX/649/18 z dnia 27
września 2018r.
 666.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:12:25.
Uchwała Nr L/665/18 w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu
sołectwo:Zgoń
 665.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:10:44.
Uchwała Nr L/664/18 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada
(Urbasówka)

Uchwała w części uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody

 664.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:04:39 | Data modyfikacji: 2020-02-13 08:41:35.
Uchwała Nr L/663/18 w sprawie aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Orzesze oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego Miasta
Orzesze
 663a.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:56:20 | Data modyfikacji: 2018-10-24 10:08:44.
Uchwała Nr XLIX/662/18 w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta Orzesze
 662.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 09:02:12.
Uchwała Nr XLIX/661/18 o zmianie uchwały w
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycieli, a także
wysokość nagród
 661..pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 09:00:21.
Uchwała Nr XLIX/660/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 660.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:57:05.
Uchwała Nr XLIX/659/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 659.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:54:59.
Uchwała Nr XLIX/658/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 658.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:51:31.
Uchwała Nr XLIX/657/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 657.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:50:00.
Uchwała Nr XLIX/656/18 w sprawie nabycia
nieruchomości w drodze komunalizacji
 656.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:48:03.
Uchwała Nr XLIX/655/18 w sprawie uzgodnienia
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i
konserwacyjnych pomników przyrody – dębu
szypułkowego oraz wiązu górskiego z terenu
Gminy Orzesze
 655.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:46:19.
Uchwała Nr XLIX/654/18 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XL/534/2017 z dnia 14 grudnia 2017r. Rady
Miejskiej w Orzeszu w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Orzeszu na rok 2018
 654.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:44:20.
Uchwała Nr XLIX/653/18 w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w
Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską,
Przyjaźni, granicą lasu i ul.Lipową
 653..pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:42:37.
Uchwała Nr XLIX/652/18 w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu
sołectwie Zawada
 652.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:31:41.
Uchwała Nr XLIX/651/18 w sprawie zmiany uchwały
Nr XLII/567/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia
01.03.2018r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 651.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:29:32.
Uchwała Nr XLIX/650/18 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXVII/431/17 z dnia 7
września 2017r. dotyczącej dopuszczenia zapłaty
podatków stanowiących dochody budżetu Miasta
Orzesze innym instrumentem płatniczym
 650.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:27:44.
Uchwała Nr XLIX/649/18 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/532/17 z dnia 14
grudnia 2017r. dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2018 rok zmienianej Uchwałą
Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVII/616/18 z dnia 21
czerwca 2018r. oraz Nr XLVIII/633/18 z dnia 2
sierpnia 2018r.
 649.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:25:11 | Data modyfikacji: 2018-10-02 08:26:32.
Uchwała Nr XLIX/648/18 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok
 648.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:22:23.
Uchwała Nr XLIX/647/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

647.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:09:06 | Data modyfikacji: 2018-10-02 08:23:44.
Uchwała Nr XLVIII/646/18 o zmianie uchwały w
sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt
dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu
 646.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:54:01.
Uchwała Nr XLVIII/645/18 w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie do realizacji Projektu
„Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług
w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz
zarządzania nieruchomości w 6 miastach: Bytom,
Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn,
Czechowice-Dziedzice”
 645.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:51:57.
Uchwała Nr XLVIII/644/18 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych o
charakterze ogólnogminnym dotyczących nadania
nowego statutu Miasta Orzesze
 644.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:50:12.
Uchwała Nr XLVIII/643/18 w sprawie określenia
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Orzesze
 643.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:48:03.
Uchwała Nr XLVIII/642/18 o zmianie uchwały w
sprawie ustalenia i rozliczania dotacji z budżetu
Miasta Orzesze dla niepublicznych przedszkoli oraz
niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i
fizyczne na terenie Miasta Orzesze oraz trybu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania
 642.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:45:19 | Data modyfikacji: 2018-08-28 12:00:10.
Uchwała Nr XLVIII/641/18 o zmianie uchwały w
sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego
"Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi
w wieku do lat 3
 641.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:42:11 | Data modyfikacji: 2018-08-07 08:43:26.
Uchwała Nr XLVIII/640/18 w sprawie zasad
usytuowania na terenie Miasta Orzesze miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 640.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:40:43.
Uchwała Nr XLVIII/639/18 w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Miasta Orzesze
 639.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:38:52.
Uchwała Nr XLVIII/638/18 w sprawie wskazanie
wstępnej lokalizacji nowego jednostronnego
przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej na
terenie Miasta Orzesze
 638.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:36:38.
Uchwała Nr XLVIII/637/18 w sprawie przyjęcia
projektu "Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Miasta Orzesze"
 637.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:34:08.
Uchwała Nr XLVIII/636/18 w sprawie wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych w Gminie Orzesze, na lata 2018-2022
opracowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka
Akcyjna
 636.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:30:34 | Data modyfikacji: 2018-08-08 11:54:13.
Uchwała Nr XLVIII/635/18 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości położonej w
Orzeszu przy ul.Miłej stanowiącej własność
Gminy Orzesze
 635.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:26:09.
Uchwała Nr XLVIII/634/18 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Orzesze
 634.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:23:27.
Uchwała Nr XLVIII/633/18 w sprawie zmiany
Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/532/1 z
dnia 14 grudnia 2017r. dotyczącej ustalenia
stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego
zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej na 2018 rok zmienianej
Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVII/616/18 z
dnia 21 czerwca 2018r.
 633.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:21:18.
Uchwała Nr XLVIII/632/18 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok
 632.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:18:23.
Uchwała Nr XLVIII/631/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030
 631.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:16:41.
Uchwała Nr XLVIII/630/18 w sprawie uchwalenia
projektu założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Orzesze z perspektywą do roku 2035
 630.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:11:56 | Data modyfikacji: 2018-08-07 08:13:41.
Uchwała Nr XLVIII/629/18 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w północno-zachodniej części
miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany
obszarowe). Etap I: teren usług oświaty
 629.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:05:01 | Data modyfikacji: 2018-08-07 08:08:46.
Uchwała Nr XLVII/628/18 w sprawie udzielenia
dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z przeznaczeniem na realizację zadania
dotyczącego opracowania Studium Wykonalności dla
projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowcych nr
140/169/179/885/138 połączenia Orzesze
Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy
Bieruń-Oświęcim"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 13:06:11 | Data modyfikacji: 2018-06-28 13:06:32.
Uchwała Nr XLVII/627/18 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim
Żłobku w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 13:01:46 | Data modyfikacji: 2018-06-28 13:02:27.
Uchwała Nr XLVII/626/18 w sprawie powołania i
ustalenia składu osobowego oraz zakresu
działania Komisji Statutowej będącej doraźną
komisją Rady Miejskiej Orzesze kadencji 2014-2018

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 13:00:22 | Data modyfikacji: 2018-06-28 13:00:41.
Uchwała Nr XLVII/625/18 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/253/12 z dnia 28
czerwca 2012r. dotyczącej Statutu Miejskiego
Ośrodka Kultury w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:59:02 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:59:20.
Uchwała Nr XLVII/624/18 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:57:34 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:58:03.
Uchwała Nr XLVII/623/18 w sprawie przekazania
przez Miasto Orzesze zadań z zakresu
organizowania publicznego transportu zbiorowego w
gminnych przewozach pasażerskich

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:56:05 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:56:29.
Uchwała Nr XLVII/622/18 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:54:43 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:55:01.
Uchwała Nr XLVII/621/18 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:52:50 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:53:31.
Uchwała Nr XLVII/620/18 w sprawie rozpatrzenia
skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:34:01 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:34:20.
Uchwała Nr XLVII/619/18 w sprawie rozpatrzenia
skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:32:40 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:32:58.
Uchwała Nr XLVII/618/18 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:31:06 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:31:44.
Uchwała Nr XLVII/617/18 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/226/16 z dnia 30
marca 2016r. w sprawie wprowadzenia wspólnej
obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta
Orzesze zmienianej Uchwałą Rady Miejskiej
Orzesze nr XXII/265/16 z dnia 27 czerwca 2016r.
oraz nr XXXVII/430/17 z dnia 7 września 2017r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:29:58 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:30:27.
Uchwała Nr XLVII/616/18 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/532/17 z dnia 14
grudnia 2017r. dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:28:53 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:29:10.
Uchwała Nr XLVII/615/18 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:27:26 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:27:54.
Uchwała Nr XLVII/614/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:10:44 | Data modyfikacji: 2018-06-28 13:08:56.
Uchwała Nr XLVII/613/18 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść
oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony
linią lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wyry)

Uchwała uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:09:12 | Data modyfikacji: 2020-02-13 08:48:16.
Uchwała Nr XLVI/612/18 zmieniająca uchwałę Nr
XLIII/588/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27
marca 2018r. w sprawie podziału Miasta Orzesze na
stałe obwody głosowania

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:36:36 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:36:51.
Uchwała Nr XLVI/611/18 zmieniająca uchwałę Nr
XLII/580/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 1 marca
2018r. w sprawie podziału Miasta Orzesze na
okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:31:55 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:33:52.
Uchwała Nr XLVI/610/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:29:15 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:29:32.
Uchwała Nr XLVI/609/18 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:27:25 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:27:44.
Uchwała Nr XLVI/608/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:26:33 | Data modyfikacji: 2018-05-24 14:50:04.
Uchwała Nr XLVI/607/18 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Orzesze za 2017
rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:25:06 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:25:21.
Uchwała Nr XLVI/606/18 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:23:27 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:24:00.
Uchwała Nr XLV/605/18 w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół im.Poległych na Pasternioku w
Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:33:13 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:33:38.
Uchwała Nr XLV/604/18 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLII/581/18 z dnia 1 marca 2018r. w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto
Orzesze, a nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty
Nauczyciela

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:31:41 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:32:02.
Uchwała Nr XLV/603/18 w sprawie utworzenia
Miejskiego Żłobka w Orzeszu oraz nadania jego
statutu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:30:16 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:30:36.
Uchwała Nr XLV/602/18 w sprawie wyrażenia opinii
przez Radę Miejską Orzesze o przystąpieniu
Miasta Orzesze do Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:27:47 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:28:18.
Uchwała Nr XLV/601/18 w sprawie zmiany statutu
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Orzeszu przyjętego Uchwałą Nr XVIII/194/12 Rady
Miejskiej Orzesze z dnia 26 stycznia 2012r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:25:29 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:25:52.
Uchwała Nr XLV/600/18 w sprawie likwidacji Filii
Nr 4 Huta Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Orzeszu przy ul.Św.Wawrzyńca 23 oraz zmiany
statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:24:15 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:24:37.
Uchwała Nr XLV/599/18 w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie nieodpłatnej służebności
przesyłu

Uchwała uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:22:59 | Data modyfikacji: 2020-02-13 08:50:29.
Uchwała Nr XLV/598/18 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną opałatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:21:41 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:22:01.
Uchwała Nr XLV/597/18 w sprawie wprowadzenia
zmian do tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/539/17
Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 grudnia 2017r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:20:11 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:20:52.
Uchwała Nr XLV/596/18 w sprawie oceny zasobów
pomocy społecznej miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:18:44 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:19:06.
Uchwała Nr XLV/595/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumień dotyczących kierowania
osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w
Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:17:30 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:17:48.
Uchwała Nr XLV/594/18 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVIII/236/09 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia
11 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
określającego zasady i tryb przyznawania przez
Kapitułę okolicznościowego tytułu "Zasłużony
dla Miasta Orzesze"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:15:06 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:16:31.
Uchwała Nr XLV/593/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:07:01 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:07:24.
Uchwała Nr XLV/592/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:03:59 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:04:24.
Uchwała Nr XLV/591/18 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 08:57:30 | Data modyfikacji: 2018-05-15 08:58:42.
Uchwała Nr XLIV/590/18 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze
ogólnogminnym dotyczących przystąpienia Miasta
Orzesze do Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-18 11:59:41 | Data modyfikacji: 2018-04-18 12:00:45.
Uchwała Nr XLIII/589/18 w sprawie wystąpienia do
Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę
właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego
dla terenu Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:36:48 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:37:05.
Uchwała Nr XLIII/588/18 w sprawie podziału
Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:34:39 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:34:58.
Uchwała Nr XLIII/587/18 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:33:13 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:33:34.
Uchwała Nr XLIII/586/18 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości położonej w
Orzeszu przy ul.Gliwickiej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:32:18 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:32:38.
Uchwała Nr XLIII/585/18 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:30:58 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:31:16.
Uchwała Nr XLIII/584/18 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:27:52 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:28:10.
Uchwała Nr XLIII/583/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:26:12 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:26:58.
Uchwała Nr XLII/582/18 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVIII/245/09 z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie
wysokości diet i zwrotu kosztów podróży
przysługującym Radnym oraz Sołtysom zmienionej
Uchwałą Nr XXX/347/13 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/245/09 z dnia 11
lutego 2009r. dotyczącej wysokości diet i zwrotu
kosztów podróży przysługującym Radnym i
Sołtysom

Uchwała w części uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 09:00:32 | Data modyfikacji: 2020-02-13 08:51:58.
Uchwała Nr XLII/581/18 w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
szkół prowadzonych przez Miasto Orzesze, a nie
wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:56:06 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:56:33.
Uchwała Nr XLII/580/18 w sprawie podziału Miasta
Orzesze na okręgi wyborcze w wyborach do Rady
Miejskiej Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:53:44 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:54:05.
Uchwała Nr XLII/579/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:52:16 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:52:37.
Uchwała Nr XLII/578/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:51:14 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:51:36.
Uchwała Nr XLII/577/18 w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości położonych w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:49:36 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:50:16.
Uchwała Nr XLII/576/18 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:48:13 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:48:36.
Uchwała Nr XLII/575/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:47:01 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:47:26.
Uchwała Nr XLII/574/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:45:30 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:45:49.
Uchwała Nr XLII/573/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:43:53 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:44:13.
Uchwała Nr XLII/572/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:42:47 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:43:14.
Uchwała Nr XLII/571/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:41:54 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:42:14.
Uchwała Nr XLII/570/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:41:04 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:41:22.
Uchwała Nr XLII/569/18 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Orzesze na rok 2018

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:38:36 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:38:58.
Uchwała Nr XLII/568/18 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXIX/472/17 z dnia 23 listopada 2017r. Rady
Miejskiej w Orzeszu w sprawie rocznego programu
współpracy Miasta Orzesze z oragnizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:32:25 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:32:52.
Uchwała Nr XLII/567/18 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:28:17 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:28:38.
Uchwała Nr XLII/566/18 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:27:18 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:27:40.
Uchwała Nr XLII/565/18 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:25:36 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:26:12.
Uchwała Nr XLII/564/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:22:48 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:24:46.
Uchwała Nr XLI/563/18 w sprawie nadania nazw
drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy
Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:35:51 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:36:03.
Uchwała Nr XLI/562/18 w sprawie nazwy ulicy Rajcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:31:24 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:31:39.
Uchwała Nr XLI/561/18 w sprawie nazwy ulicy
Drzymały

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:30:25 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:30:43.
Uchwała Nr XLI/560/18 w sprawie wyrażenia opinii
do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego
"Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:26:55 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:27:10.
Uchwała Nr XLI/559/18 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze
ogólnogminnym dotyczących programu pn.
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców
Gminy Orzesze”

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:25:25 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:25:42.
Uchwała Nr XLI/558/18 o zmianie uchwały w
sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia -
schroniskach udzielających schronienia osobom
bezdomnym z terenu gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:22:43 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:23:18.
Uchwała Nr XLI/557/18 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Orzeszu na lata 2018-2022

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:17:37 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:17:53.
Uchwała Nr XLI/556/18 w sprawie wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych w Gminie Orzesze, na lata
2018-2021, opracowanego przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Tychach Spółka Akcyjna

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:15:44 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:15:58.
Uchwała Nr XLI/555/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:11:15 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:11:32.
Uchwała Nr XLI/554/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:10:16 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:10:31.
Uchwała Nr XLI/553/18 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 07:58:05 | Data modyfikacji: 2018-02-06 07:59:36.
Uchwała Nr XLI/552/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 07:53:01 | Data modyfikacji: 2018-02-06 15:23:36.
Data wprowadzenia: 2018-02-06 07:53:01
Data modyfikacji: 2018-02-06 15:23:36
Autor: Rada Miejska Orzesze
ObowižEzuje od: 2018-01-31
Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek